Please help to translate "星仔走天涯"

A A

星仔走天涯

真系威,星仔!生得精乖和玲俐,
那怕远路茫茫,跑东又跑西,
有志那悔改风雨添高低。
星仔,叻仔!爸妈生到你最威。
道白分,辨是非,精乖好计星仔你嘅力量不低。
真系威,星仔!不管山高与海低,
佢有勇毅行为,艰苦智不低,
老少去找爸妈学艺买艺。
星­仔,真威!披荆斩棘更恶低。
重重山,茫茫路,崎岖惊险艰苦奋斗,实在叻仔。
 
Engels

 

Login or register to post translation
Reacties