Please help to translate "Berber national anthem - Kker a mmis umazigh !"

Kabylisch
A A

Berber national anthem - Kker a mmis umazigh !

Kker a mmi-s n umaziɣ !
Iṭij-nneɣ yuli-d,
Aṭas aya ur t-ẓriɣ,
A gma nnuba-nneɣ tezzi-d.
 
Azzel ini-as i Masinisa :
Tamurt-is tuki-d ass-a.
Win ur nebɣi ad iqeddem.
Argaz seg neɣ yif izem.
 
Ini-as, in-as i Yugurta.
Arraw-is ur t-tettun ara.
Ttar-ines ad t-id-rren.
Isem-is ad tid-skeflen.
 
I Lkahina n yicawiyen.
Atin isexdamen irgazen.
Ini-as ddin i aɣ-d-ǧǧa.
Di leɛmer ur ten-tettu ara.
 
S umeslay-nneɣ ad nili.
Azekka ad yif iḍelli.
Tamaziɣt ad tegm ad ternu.
D tgejdit n win nteddu.
 
Seg yidurar id-tekka teɣri.
S amennuɣ nedba tikli.
Tura ulac, ulac akukru.
Ad-nerrez wala ad neknu.
 
Lezzayer tamurt ɛzizen.
Fell-am ad nefk idammen.
Igenni-m yeffeɣ-it usigna.
Tafat-im d lḥurriya.
 
Igider n tggureg yuffgen.
Ssaweḍ azul i watmaten.
Si Terga Zeggaɣen ɣer Siwa.
D asif n yidammen a tarwa.
 
Iers-Gaelisch

 

Login or register to post translation
Vertalingen van "Berber national anthem - Kker a mmis umazigh !"
Reacties