Sil Baştan (Perzisch vertaling)

Advertisements
Perzisch vertaling

از نو شرو کن

Versions: #1#2
آیا هنوز قدرت اینو داری عزیزم
که به مروارید‌های زیر آب نگاه کنی‌؟
آیا جرات اینو داری
تا با من صحبت کنی‌ در باره عشق
بهم بگو عزیزم
آیا روزگار با ما بازی میکنه؟
بنظر خسته بنظر میایی
آیا خودت هم نمی‌دونی چی‌ میخواهی‌؟ [احساساتت پیچیده شده؟]
بعضی‌ وقتا باید همه چی‌ رو پاک کنی‌
و دوباره از صفر شروع کنی‌
بعضی‌ وقتا باید همه چی‌ رو پاک کنی‌
تا بتونی‌ همه چی‌ رو فراموش کنی‌
اگه امروز روز آخر زند‌گی‌ام باشد
میخوام با تمام وجود زندگی‌ کنم
هر چه هم که بر سر راه سرنوشتم اومد
سلام کنم و به زندگی‌ ادامه بدم
بعضی‌ وقتا باید همه چی‌ رو پاک کنی‌
و دوباره از صفر شروع کنی‌
بعضی‌ وقتا باید همه چی‌ رو پاک کنی‌
تا بتونی‌ همه چی‌ رو فراموش کنی‌
 
Toegevoed door dl660k1 op Zon, 26/05/2013 - 12:05
Turks

Sil Baştan

Reacties