• Руковет XI

Deel
Font Size

Руковет XI songtekst

"Писаше ми, Стано, мори,
у низам да идем!
 
Да л' д' идем, Стано, да ли да не идем;
да л' д' идем, душо, да ли да не идем?"
"Бедеља му прати, море,
ти ми дома седи;
не иди, бато, дома ми остани,
не иди, лудо, дома ми остани!"
"Бедеља ми некје, Стано,
ток ми мене окје.
 
Да л' д' идем, Стано, да ли да не идем;
да л' д' идем, душо, да ли да не идем?"
"Коња врана прати, море,
Ти ми дома седи!"
"Коња врана некје, мори,
толко мене окје!
 
Да л' д' идем, душо, да ли да не идем?"
"Ој, иди, лудо, ни да ми не дојдеш!"
Црни горо, црни сестро,
није да црниме:
ти за твоја листа, сестро,
ја за моја младос'!
Твоја листа, горо, сестро,
назад кје се вракја,
моја младос', горо, сестро,
никад, ни до века!
 
Ој, Ленко, Ленко, Ставрова кјерко!
"Ој, Мано, Мано, Мано, (припев)
Мано.будало!" (припев)
Јас кје ти купим тај широк фустан,
ти да га носиш, јас да те гледам!
"Јазе си имам брата терзију,
тој кје ми скроји тај широк фустан."
Кје ти нанижем та жолта реска,
ти да гу носиш, јаз да те гледам!
Ој, Ленко, Ленко, леле,
Ставрова кјерко!
 
"Јазе си имам брата трговца,
тој кје ми купи та жолта реска!
Ој, Мано, Мано,
Мано, будало!"
Црни горо, црни сестро!
"Калугере, црна душо, аје, де!
He најде ли кован колан?"
Калугер се луто кл'не:
"Ако сам зел 'кован колан,
Како колан да се вијем
Око твојта танка снага."
"Калугере, црна душо - ајде, де!
He најде ли дробен ђердан?"
Калугер се луто кл'не
"Ако сам зел дробен ћердан,
Како ђердан да се свијем - ајде, де!
Око твој'то бело грло!"
 

 

Gegeven reacties