Free Souffriau - Te veel een vrouw (Engels vertaling)

Nederlands

Te veel een vrouw

Ooit lag je nachtenlang te praten
Maar woorden hebben je verlaten
De stilte weegt met wat er niet wordt gezegd
 
De telefoon begint te kraken
En plots dreig ik je kwijt te raken
Het lijkt wel net of de verbinding valt weg
 
Kan het zijn dat jij nog te veel een man bent
Ga je van me weg omdat jij niet meer van me houdt
Of ben ik dan te veel een vrouw
 
Je blijft je eigen hart verscheuren
Je gooit met borden, slaat met deuren
Je test elkaar, je vecht voor elk greintje macht
 
Het doet je pijn, maar wat zou dat nog
Is liefde niet een beetje oorlog
De vrede achteraf zo teder en zacht
 
Kan het zijn dat jij nog te veel een man bent
Geef je alles op omdat jij je hart niet vertrouwt
Ben ik dan te veel een vrouw
Ben ik dan te veel een vrouw
 
Te veel een vrouw
Geen onzeker meisje
Zo schuchter en schichtig bij jou
Te veel een vrouw
Hoor niet in dat lijstje
 
Niet één van die wichten die buigen en zwichten voor jou
Was het zo moeilijk leven met iemand die wist wat ze wou
Ben ik dan te veel een vrouw
 
Ik lig hier tussen slaap en waken
Met niemand om me aan te raken
Geen vreemde hand die me doet huilen vannacht
 
De golven breken op m'n dromen
Het noodweer niet meer in te tomen
De televisie die vergeefs naar me lacht
 
Kan het zijn dat jij nog
Te veel een man bent
Laat je mij alleen omdat
Jij me echt niet meer wou
Ben ik dan te veel een vrouw
(Ben ik dan zo veranderd)
Ben ik dan te veel een vrouw
(Ik wou nooit iemand anders)
Ben ik dan te veel een vrouw
 
Toegevoed door Zarina01 op Do, 28/09/2017 - 16:46
Align paragraphs
Engels vertaling

Too much a woman

Once you spoke all night
But words have left you
The silence weights what isn't being said
 
The telephone starts to crack
And suddenly I risk losing you
It's just like connection disappears
 
Could it be that you are too much of man
Are you leaving because you don't love me anymore?
Or am I too much a woman?
 
You keep ripping your own heart apart
You're throwing signs, and slam the doors
You're testing each other, you fight for every ounce of power
 
It's hurting you, but what does it matter
Isn't love war?
The peace afterwards (is) so teder and soft
 
Could it be that you are too much a man
Are you abandoning everything because you don't trust your heart
Am I too much a woman?
Am I too much a woman?
 
Too much a woman
Not an insecure girl
So timid and skittish with you
Too much a woman
Doesn't belong in that list
 
Not one of those girls* that bend and bow down for you
Was it too hard to live with someone who knew what she wanted?
Am I too much a woman?
 
I'm lay here, between awake and asleep
With nobody left to touch
No strange hand that makes me cry tonight
 
The waves break in my dreams
The heavy weather can no longer be restrained
The television laughs at me in vain
 
Could it be that you are still
too much a man
Are you leaving me alone
because you don't want me anymore?
Am I too much a woman
(Did I change so much?)
Am I too much a woman
(I never wanted someone else)
Am I too much a woman
 
Toegevoed door sprookje op Zat, 10/02/2018 - 23:11
Added in reply to request by Zarina01
Comments van auteur:

* pretty rude word for "girls".

Free Souffriau: Top 3
See also
Reacties