Reclame

Thirsty ( Transliteratie)

  • Artiest: Taemin (태민 )
  • Nummer: Thirsty 8 vertalingen
  • Vertalingen: Transliteratie #1, #2, #3, Duits, Engels, Roemeens, Russisch #1, #2
  • Verzoeken: Arabisch, Grieks
Transliteratie
A A

Тёрсти

Versions: #1#2#3
кальджыңи на а а
хан могыман не ибыль хумчёбогопын нан моги та йе
сумсоринын калладжиго щимджаңсорин каппаджиго
I know, you know, we know
параман погиен нэ нуне ттын норан тари арымдауо
Ready, set it off
чамгин моксориро нэ ирымыль буллоджуо
памиранын экча сок кырим катын ноуа на
мусын мари пирёуэ Tonight, come in here
 
пимильсыропке норыль наеге ттараджуо
(Fill it up more, fill it up more)
норо чэджиго щипо
 
ни апе сомён нан моги маллауа йе
он моми толлё нан суми таолла
ноль пара погиен
Thirsty oh yeah, so thirsty
нан чогымдо ноль чамыль су опсо
You make me thirsty
 
щиганман тик так ток
мак щиджактуэн и памен
кыпаль ке оптан голь, альчжиман
пуранхэ, муонгае, мак чокки дыт, тами на
чамыльсоңыль ирока исоңыль мот чарё
нан Oh god наль ёңсохэджуо
 
суипчиманын анджиман щильчимандо анчана
ччальбын ккумигеччиман
Good night, come in here
 
пимильсыропке норыль наеге ттарачжуо
(Fill it up more, fill it up more)
норо чэджиго щипо
 
ни апе сомён нан моги маллауа йе
он моми толлё нан суми таолла
ноль пара погиен
Thirsty oh yeah, so thirsty
нан чогымдо ноль чамыль иссо су опсо
You make me thirsty
 
амури номчёдо моджала
аджик не сараңе монмалла
танан могымман до
Bay you know what I want
 
тон бин самак катын нэ мам уиру
норан бирыль нэрёджуо оh girl
норыль нэрёджуо (Thirsty thir-thirsty)
норыль нэрёджуо (Thirsty thir-thirsty)
 
ни апе монмалла ханын нарыль пуа йе
ттыгопке таолла борин нарыль буа а
ноль пара погиен
Thirsty oh yeah, so thirsty
нан чогымдо ноль чамыль су опсо
You make me thirsty
 
Thirsty
You make me thirsty
Thirsty
 
Toegevoed door jonsiejonsie op Vrij, 06/07/2018 - 10:50

Thirsty

Reacties