Vertalingen

Sorted by
ArtiestVertalingTalenAuteurInfo
Richie Ren我是一隻魚 (Wo Shi Yi Zhi Yu ̣)(I'm a fish)Chinees → Engelsan05
4 keer bedankt
Chen Chusheng山楂花 (Shān zhā huā) [Hawthorn Flowers]Chinees → Engelsan05
2 keer bedankt
Xu Wei故乡 (Gù xiāng)Chinees → Engelsan05
2 keer bedankt
Leehom Wang就是現在 (Jiù shì xiàn zài)Chinees → Engelsan05
Xu Wei生活不止眼前的苟且 (Shēng huó bù zhǐ yǎn qián de gǒu qiě)Chinees → Engelsan05
5 keer bedankt
Zhao Yu ChenKělè (可乐)Chinees → Engelsan05
1 keer bedankt
Lucia (South Korea)녹여줘Koreaans → Engelsan05
Lucia (South Korea)Calmly (담담하게)Koreaans → Engelsan05
Li Zhi这个世界会好吗 (Zhège shì jiè huì hǎo ma)Chinees → Engelsan05
Xu Wei旅行 (Lǚ xíng)Chinees → Engelsan05
2 keer bedankt