فرید هنرور

afbeelding van فرید هنرور
Naam:
Farid
Lid geworden op:
10.12.2012
Rol:
Senior Member
Punten:
879
Contributions:
156 vertalingen, 963 keer bedankt, heeft 27 verzoeken voltooid heeft 20 leden geholpen, left 118 comments

Zurna98

Interesses

برای درخواست ترجمه آهنگ و همچنین متن آهنگ به سایت زورنا98 مراجعه نمایید.
https://lyrics.zurna98.com/
https://fa.zurna98.com/

Over mijzelf

از سال 2011 مشغول ترجمه ترانه هستم و با گذشت زمان بر مهارت مترجمی بنده افزوده می شه. خوشحال میشم اگه در ترجمه های بندی اشکالی بود، حتما بهم خبر داده بشه.
https://fa.zurna98.com/
https://lyrics.zurna98.com/

Talen
Moedertaal
Azeri
Vloeiend
Perzisch, Turks
Gestudeerd
Engels, Turks (Anatolische dialecten)
Contacteer me

156 vertalingen geplaatst door فرید هنرورDetailsAlle vertalingen

ArtiestVertalingTalenReactiesInfoInfosort descending
Tanwe held on to the hard Turks → Engels
thanked 1 time
Turks → Engels
thanked 1 time
Ziynet Saliبه من هم بگو Turks → Perzisch1
6 keer bedankt
Turks → Perzisch
6 keer bedankt
Gökhan Tepeیکم دیگه بمون Turks → Perzisch1
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Mustafa Ceceliاینو یه گوشه ای بنویس Turks → Perzisch1
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Yalınدوای ما عشق بازی هاست Turks → Perzisch1
5 keer bedankt
Turks → Perzisch
5 keer bedankt
Tanبه صورت متفاوتی جدا شدیم Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
İlyas Yalçıntaşبه راه افتادم Turks → Perzisch2
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Ebru Gündeşجیک (صدا) Turks → Perzisch1
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Tarkanاون معاشقه ها Turks → Perzisch1
5 keer bedankt
Turks → Perzisch
5 keer bedankt
Ebru Gündeşاین غریبه توی چشمات کیه Turks → Perzisch1
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Ebru Gündeşزود فراموش نکن Turks → Perzisch1
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Ebru Gündeşبهشت Turks → Perzisch1
9 keer bedankt
Turks → Perzisch
9 keer bedankt
Ebru Gündeşبرید Turks → Perzisch1
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Ebru Gündeşتا ته عاشق Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Ebru Gündeşمن هم فرزند یک انسانم Turks → Perzisch1
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Ebru Gündeşسراغتو گرفتم نیا Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Ebru Gündeşصدا کنید بیاد Turks → Perzisch1
8 keer bedankt
Turks → Perzisch
8 keer bedankt
Ebru Gündeşخدایم Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Ebru Gündeşعاشق Turks → Perzisch2
9 keer bedankt
Turks → Perzisch
9 keer bedankt
Mustafa Sandalبیا برای من (بیا پیشم) Turks → Perzisch1
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Oğuzhan Koçنا امیدی Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Derya Uluğعقل و فکر درهم برهمه Turks → Perzisch1
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
İlyas Yalçıntaşمعما (پازل) Turks → Perzisch1
5 keer bedankt
Turks → Perzisch
5 keer bedankt
Ahmet Selçuk İlkanیک صفحه عشق Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mabel Matizموهای رنگیت Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Emre Aydınشاید بچه ام Turks → PerzischTurks → Perzisch
Ece Seçkinآدیّو Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Sibel Canعشق جدیدم Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mustafa Ceceliمی فهمی Turks → Perzisch
5 keer bedankt
Turks → Perzisch
5 keer bedankt
Yalınبی تو نمیشه Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Hande Ün​salبازی کن بازی کن Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Berdan Mardiniقند فروش Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Serkan Kayaلعنت بشه Turks → PerzischTurks → Perzisch
İrem Dericiآلارم اشتباه Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Emrah Karadumanصداتو ببر Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Simgeخواهم بوسید Turks → Perzisch
6 keer bedankt
Turks → Perzisch
6 keer bedankt
Serdar Ortaçیار هوایی Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mabel Matizبه هم پیچیده Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Ece Seçkinتا تهش Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mustafa Ceceliبا ارزشم Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Bengüعصر طلائی Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Emrah Karadumanزیباترین شکستم Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Emrah Karadumanعشق تبعید شدمون Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Serkan Kayaغبار کوه ها Turks → PerzischTurks → Perzisch
Tuğba Yurtباز دوباره دوست داشته باش Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Yalınبدون تو من چی باشم Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Emrah Karadumanچاه عمیقم Turks → Perzisch
7 keer bedankt
Turks → Perzisch
7 keer bedankt
Edisرمان Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Bora Duranبه سمت تو Turks → PerzischTurks → Perzisch
Ziynet Saliگریه می کنم؟ نخواهم کرد Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Hande Yenerمنو دوست داشته باش Turks → Perzisch1
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Oğuzhan Koçخیال می کنن خوبم Turks → PerzischTurks → Perzisch
Bahadır Tatlıözتقویم Turks → PerzischTurks → Perzisch
Cem Beleviدستاتو باز کن Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mustafa Ceceliخوبه که در زندگیمی Turks → PerzischTurks → Perzisch
Edisبرای زیباییت Turks → Perzisch1
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
İrem Dericiمن تنها ، شما همتون Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Calvin Harrisیک بوسه Engels → PerzischEngels → Perzisch
Petek Dinçözمتشکرم Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Jonas Blueمادر Engels → Perzisch
thanked 1 time
Engels → Perzisch
thanked 1 time
Mabel Matizاگه اونطور راحته Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Cem Beleviعشق مه آلود Turks → PerzischTurks → Perzisch
Ziynet Saliدیوانه و مجنون Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Sibel Canغیر از تو کسی رو ندارم Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Feride Hilal Akınآیا می دونه Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Ferhat Göçerروا (جایز) Turks → PerzischTurks → Perzisch
Gökhan Keserعاشق هر کسی بشم ، بختش باز میشه Turks → PerzischTurks → Perzisch
İdo Tatlısesتا مچ دستام درد می کنه Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Ayla Çelikکمد آینه دار Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Demet Akalınآه، عشق احمق Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Ebru Yaşarمن چه آتیش ها که ندیدم Turks → PerzischTurks → Perzisch
Edisدروغ Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mustafa Sandalعشق رانده نمیشه Turks → PerzischTurks → Perzisch
Berkayبنویس Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Alişanمیدونم برنخواهد گشت Turks → PerzischTurks → Perzisch
Cem Beleviنمیتونم عادت کنم Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Sibel Canچاه Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Edisشبنم یخ زده Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Oğuzhan Koçتقدیر الهی Turks → PerzischTurks → Perzisch
Demet Akalınبه جانم هم بخوره Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Merve Özbeyخواهد زد Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
İsmail YKمست شدم Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Oğuzhan Koçسر زده Turks → PerzischTurks → Perzisch
Murat Bozهی Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
İlyas Yalçıntaşآرزوها بیعار (غیر قابل دسترس) Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Bahadır Tatlıözآب راه خودشو پیدا می کنه Turks → PerzischTurks → Perzisch
Rafet El Romanدلتنگ شدم Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Oğuzhan Koçاسیر ابرها شدیم Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Burayدیگه دوستت ندارم Turks → PerzischTurks → Perzisch
Aleyna Tilkiگل تنها Turks → PerzischTurks → Perzisch
Simgeعشقت بشم Turks → Perzisch2
8 keer bedankt
Turks → Perzisch
8 keer bedankt
İlyas Yalçıntaşراه شهر Turks → Perzisch
6 keer bedankt
Turks → Perzisch
6 keer bedankt
Murat Bozتا دیر نشده Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Sezen Aksuنميتونم برم Turks → Perzisch
9 keer bedankt
Turks → Perzisch
9 keer bedankt
Mehmet Erdemجناب حاكم Turks → Perzisch
thanked 1 time
Turks → Perzisch
thanked 1 time
Bengüاز احترامم Turks → Perzisch
11 keer bedankt
Turks → Perzisch
11 keer bedankt
Sezen Aksuمنصرف شدم Turks → Perzisch2
5
1 stem, 21 keer bedankt
Turks → Perzisch
5
1 stem, 21 keer bedankt
Ebru Gündeşسلطان قلبم Turks → Perzisch
38 keer bedankt
Turks → Perzisch
38 keer bedankt
Mustafa Ceceliدر بیماری و سلامتی Turks → Perzisch
20 keer bedankt
Turks → Perzisch
20 keer bedankt
Tarkanفیروزه Turks → Perzisch4
14 keer bedankt
Turks → Perzisch
14 keer bedankt

Pages