Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Elda Mengisto

Lid geworden op:
12.04.2018
Rol:
Super Member
punten:
1374
Bijdragen:
124 vertalingen, 2 transliteraties, 180 keer bedankt, heeft 11 vertaalverzoeken voltooid, heeft 8 leden geholpen, 1 transcriptieverzoek voltooid., heeft 6 reacties geplaatst
Talen
Moedertaal
Engels
Beginner
Chinees, Frans

124 vertalingen geplaatst door Elda Mengisto, 2 transliterations posted by Elda MengistoDetailsAlle vertalingen

ArtiestVertalingTalenGegeven reactiesInfoInfosort ascending
Elda Mengisto白色柳丁 (bái sè liǔ dīng) Chinees → EngelsChinees → Engels
Elda Mengisto击剑者 (jī jiàn zhě) Chinees → EngelsChinees → Engels
Wang Feng迷鹿 (mí lù) Chinees → EngelsChinees → Engels
Power Station背叛情歌 (bèi pàn qíng gē) Chinees → EngelsChinees → Engels
Wang Feng二手灵魂 (èr shǒu líng hún) Chinees → EngelsChinees → Engels
Wang Feng一起摇摆 (yī qǐ yáo bǎi) Chinees → EngelsChinees → Engels
Wu Bai夏夜晚风 (xià yè wǎn fēng) Chinees → EngelsChinees → Engels
Wu Bai白鸽 (bái gē) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Katerine DuskaMuse Engels → ChineesEngels → Chinees
Philippe LafontaineParlez-moi d'elle encore Frans → Engels3Frans → Engels
Wang Feng窗台 (chuāng tái) Chinees → EngelsChinees → Engels
Leehom WangCan You Feel My World Engels, Chinees → Engels
1 keer bedankt
Engels, Chinees → Engels
1 keer bedankt
Christine Welch一百萬個可能 [A Million Possibilities] (Yībǎi wàn gè kěnéng) Chinees → Engels
3 keer bedankt
Chinees → Engels
3 keer bedankt
Chyi Chin冬雨 (dōng yǔ) Chinees → EngelsChinees → Engels
Leehom Wang不完整的旋律 (bù wán zhěng de xuán lǜ) Chinees → EngelsChinees → Engels
Katerine DuskaAthenian Skies Engels → ChineesEngels → Chinees
Kelly Yu斗志 (dòu zhì) Chinees → EngelsChinees → Engels
Tanya Chua红色高跟鞋 (hóng sè gāo gēn xié) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Power Station第一滴泪 (dì yī dī lèi) Chinees → EngelsChinees → Engels
Elda Mengisto北方女士 (běi fāng nǚ shì) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
David TaoMelody Chinees → EngelsChinees → Engels
Elda Mengisto天涯 (tiān yá) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Jay Chou愛情懸崖 ( Ài qíng xuán yá) [Cliff] Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Jay Chou以父之名 (Yi Fu Zhi Ming) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Leehom Wang不可能错过你 (bù kě néng cuò guò nǐ) Chinees, Engels → EngelsChinees, Engels → Engels
Power Station无情的情书 (wú qíng de qíng shū) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
The WeekndBlinding Lights Engels → Chinees
2 keer bedankt
Engels → Chinees
2 keer bedankt
Tanya Chua天使与魔鬼的对话 (tiān shǐ yǔ mó guǐ de duì huà) Chinees → EngelsChinees → Engels
Aska Yang人質 (rén zhì) Chinees → EngelsChinees → Engels
David Tao蝴蝶 (hú dié) Chinees → EngelsChinees → Engels
Elda Mengisto松林中 (sōng lín zhōng) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Elda Mengisto黑色草莓 (hēi sè cǎo méi) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Elda Mengisto无名(残酷阳光如冷的悲伤) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Yun Zi一起做吧 (yī qǐ zuò ba) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Philippe LafontaineLe mégot Frans → EngelsFrans → Engels
Yun Zi白衣天使 (bái yī tiān shǐ) Chinees → EngelsChinees → Engels
Yun Zi冬至 (dōng zhì) Chinees → EngelsChinees → Engels
Wang Feng青春 (qīng chūn) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
David Tao真爱等一下 (Birds of a Feather) Chinees → Engels3
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Katerine DuskaCall me Nyx Engels → ChineesEngels → Chinees
Jay Chou止戰之殤 (Zhǐ zhàn zhī shāng) [Wounds of War] Chinees → Engels3
3 keer bedankt
Chinees → Engels
3 keer bedankt
Sitar Tan蝶 (Dié) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Tanya Chua失语者 (Shi Yu Zhe) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Elda Mengisto祈祷 (qí dǎo) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Elda Mengisto只霞光继续 (zhǐ xiá guāng jì xù) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Wang Feng两只鸟一列火车和雨的交响曲 (liǎng zhǐ niǎo yī liè huǒ chē hé yǔ de jiāo xiǎng qǔ) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Pierre RapsatJudy et cie Frans → EngelsFrans → Engels
Jay Chou髮如雪 (Fà rú xuě) [Hair Like Snow] Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Philippe LafontaineAlexis m'attend Frans → EngelsFrans → Engels
Escape Plan 那里是你的拥抱 (nà lǐ shì nǐ de yōng bào) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Philippe LafontaineTamisez Londres Frans → EngelsFrans → Engels
Philippe LafontaineFa ma no ni ma Frans → EngelsFrans → Engels
Christine Welch入梦 (rù mèng) Chinees → EngelsChinees → Engels
Orchestral Manoeuvres in the DarkMaid of Orleans (The Waltz Joan of Arc) Engels → Chinees3
1 keer bedankt
Engels → Chinees
1 keer bedankt
David TaoMars Baby Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
The ScoreTightrope Engels → Frans
1 keer bedankt
Engels → Frans
1 keer bedankt
Leehom WangJulia Chinees → Engels
3 keer bedankt
Chinees → Engels
3 keer bedankt
Jay Chou妳聽得到 (Nǎi tīng dé dào) [You Hear Me] Chinees → EngelsChinees → Engels
Gianna TerziEternity Engels → FransEngels → Frans
Escape Plan 一万次悲伤 (Yi wan ci bei shang) Chinees → Engels
5 keer bedankt
Chinees → Engels
5 keer bedankt
Wang Feng再见二十世纪 (Zàijiàn èrshí shìjì) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
David Tao黑色柳丁 (Hēi sè liǔ dīng) Chinees → FransChinees → Frans
Jay Chou竊愛 (Qiè ài) [Stolen Love] Chinees → EngelsChinees → Engels
Jay Chou前世情人 [Lover From Previous Life] (Qián shì qíng rén) Chinees → EngelsChinees → Engels
Katerine DuskaAutumn Again Engels → FransEngels → Frans
Katerine DuskaOne In A Million Engels → ChineesEngels → Chinees
Jay Chou一路向北 [All the Way North] (Yī lù xiàng běi) Chinees → Engels
3 keer bedankt
Chinees → Engels
3 keer bedankt
Anna VissiEverything Engels → ChineesEngels → Chinees
David Tao沙灘 (Shā tān) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
David Tao黑色柳丁 (Hēi sè liǔ dīng) Chinees → EngelsChinees → Engels
Xu Wei(青鸟) (Qingniao) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Wang Feng雨天的回忆 (yu tian de huiyi) Chinees → EngelsChinees → Engels
Madame MonsieurThéorème Frans → Engels1Frans → Engels
Mavis Fan我要我们在一起 (wǒ yào wǒ men zài yī qǐ) Chinees → Engels2
5 keer bedankt
Chinees → Engels
5 keer bedankt
Wang Feng北京北京 (Běijīng Běijīng) Chinees → Frans
2 keer bedankt
Chinees → Frans
2 keer bedankt
Linkin ParkRoads Untraveled Engels → ChineesEngels → Chinees
SENNEKA Matter Of Time Engels → ChineesEngels → Chinees
The ScoreWho I Am Engels → Frans
1 keer bedankt
Engels → Frans
1 keer bedankt
ABBAGimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) Engels → Chinees
2 keer bedankt
Engels → Chinees
2 keer bedankt
Wang Feng光明 (Guāngmíng) Chinees → Engels
6 keer bedankt
Chinees → Engels
6 keer bedankt
Linkin ParkCastle of Glass Engels → Chinees
1 keer bedankt
Engels → Chinees
1 keer bedankt
Christine WelchThat's How It Is Chinees → EngelsChinees → Engels
Tanya Chua紫 (Zǐ) Chinees → Engels
10 keer bedankt
Chinees → Engels
10 keer bedankt
Tanya Chua极光 (Ji Guang) Chinees → EngelsChinees → Engels
Maria Elena KyriakouOne Last Breath Engels → ChineesEngels → Chinees
David Tao勿忘我 (Wù wàng wǒ) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
maNgaWe Could Be The Same Engels → Chinees2
1 keer bedankt
Engels → Chinees
1 keer bedankt
Liang Bo永不止步 (yong bu zhi bu) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Christine Welch你不能了解 (Ni Bu Neng Liao Jie) Chinees, Engels → EngelsChinees, Engels → Engels
David Tao黑色星期二 (Hēi sè xīng qí èr) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Wang Feng爱是一颗信服的子弹 (ài shì yī kē xìnfú de zǐdàn) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Xu Wei四季 (Sì jì) Chinees → EngelsChinees → Engels
Xu Wei难忘的一天 (Nán wàng de yī tiān) Chinees → Engels
4 keer bedankt
Chinees → Engels
4 keer bedankt
Wang Feng在雨中 (zài yǔzhōng) Chinees →  Transliteratie
1 keer bedankt
Chinees →  Transliteratie
1 keer bedankt
Molly SandénPhoenix Engels → ChineesEngels → Chinees
Greta SalómeNever Forget Engels → Chinees
1 keer bedankt
Engels → Chinees
1 keer bedankt
Greta SalómeHear Them Calling Engels → Chinees
2 keer bedankt
Engels → Chinees
2 keer bedankt
Christine Welch寻寻觅觅 (Xun xun mi mi) Chinees → Engels
4 keer bedankt
Chinees → Engels
4 keer bedankt
Xu Wei天鹅之旅 (Tiān é zhī lǚ) Chinees → EngelsChinees → Engels
Wang FengYou Are My Beloved Girl 你是我心爱的姑娘 (Nǐ shì wǒ xīn ài de gū niáng) Chinees → Engels
5 keer bedankt
Chinees → Engels
5 keer bedankt

Pages