Sebas_WangYibo_fan

afbeelding van Sebas_WangYibo_fan
Lid geworden op:
12.12.2019
Rol:
Senior Member
Punten:
868
Contributions:
86 vertalingen, 171 keer bedankt, heeft 6 verzoeken voltooid heeft 4 leden geholpen, left 8 comments

Аве Ван Ибо

Talen
Moedertaal
Russisch
Vloeiend
Engels
Gestudeerd
Chinees
Contacteer me

86 vertalingen geplaatst door Sebas_WangYibo_fanDetailsAlle vertalingen

ArtiestVertalingTalenReactiesInfoInfosort descending
Wowkie Zhang世上最可愛的歌兒 (The cutest song in the world) (shì shàng zuì kě ài de gē ér) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang世上最可愛的歌兒 (The cutest song in the world) (shì shàng zuì kě ài de gē ér) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Zhou Yixuan曾今的我们 (céng jīn de wǒ men) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Leon LaiHappy 2000 (Mandarin version) Engels, Chinees → RussischEngels, Chinees → Russisch
David Tao今天妳要嫁給我 (Jīn tiān nǎi yào jià gěi wǒ) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Angela Chang快乐崇拜 (Happiness Worship) (kuài lè chóng bài) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang我在诗里看到了你 (I see you in poetry) (wǒ zài shī lǐ kàn dào le nǐ) Chinees → RussischChinees → Russisch
Jolin Tsai说爱你 (Shuo Ai Ni) Chinees → RussischChinees → Russisch
Wowkie Zhang葫芦娃2018 (hú lú wá2018) Chinees → RussischChinees → Russisch
Xiao Zhan军港之夜 (Night at the Naval Port) (jūn gǎng zhī yè) Chinees → Russisch2
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Xiao Zhan花心 (The Flowery Heart) (huā xīn) Chinees → RussischChinees → Russisch
Wang Han天天好有味 (tiān tiān hǎo yǒu wèi) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Xiao Zhan被风吹过的夏天 (That Summer Day That The Wind Blew Past) (bèi fēng chuī guò de xià tiān) Chinees → RussischChinees → Russisch
Xiao Zhan完美生活 (Perfect Life) (wán měi shēng huó) Chinees → RussischChinees → Russisch
Xiao Zhan平凡之路 (Live) (Ordinary Path) (píng fán zhī lù) Chinees → RussischChinees → Russisch
Lao Lang我把我唱给你听 (wǒ bǎ wǒ chàng gěi nǐ tīng) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Eason Chan好久不見 (Hǎo jiǔ bù jiàn) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
My Strange Friend (OST)还不想长大 (hái bù xiǎng zhǎng dà) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
My Strange Friend (OST)我心情不太好 (wǒ xīn qíng bù tài hǎo) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Wowkie Zhang世上梗最多的歌儿 (The Most ‘Gag'-Filled Song In The World) (shì shàng gěng zuì duō de gē) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Wowkie Zhang世上梗最多的歌儿 (The Most ‘Gag'-Filled Song In The World) (shì shàng gěng zuì duō de gē) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang酷盖 (Cool Guy) (kù gài) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Wowkie Zhang酷盖 (Cool Guy) (kù gài) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Jay Chou龍拳 (Lóng quán) [Dragon Fist] Chinees → Russisch
3 keer bedankt
Chinees → Russisch
3 keer bedankt
InterestingGrain In Ear (芒种) [Máng Zhòng] Chinees → Russisch
3 keer bedankt
Chinees → Russisch
3 keer bedankt
Wang Yibo别人家的小孩 (Live) (bié rén jiā de xiǎo hái) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Xiao Zhan爱情 (Cover) (Love) (Ai tsing) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Escape Plan 夜空中最亮的星 (Yè kōng zhōng zuì liàng de xīng) Chinees → Russisch
3 keer bedankt
Chinees → Russisch
3 keer bedankt
EXO叫我 [Call Me Baby] (Jiào wǒ) Engels, Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Engels, Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Xiao Zhan野子 (Wild Child) (yě zi) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Xiao Zhan野子 (Wild Child) (yě zi) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Xiao ZhanHigh歌 (Cover) (High gē) Chinees, Engels → Russisch
1 keer bedankt
Chinees, Engels → Russisch
1 keer bedankt
Isabelle HuangHIGH歌 (High gē) Chinees, Engels → Russisch
1 keer bedankt
Chinees, Engels → Russisch
1 keer bedankt
Xiao ZhanClose To You (Cover) Engels → Russisch1
5
1 stem, 1 keer bedankt
Engels → Russisch
5
1 stem, 1 keer bedankt
Xiao ZhanWhy Nobody Fights+Checkmate (Cover) Engels, Chinees → Engels
1 keer bedankt
Engels, Chinees → Engels
1 keer bedankt
Xiao ZhanWhy Nobody Fights+Checkmate (Cover) Engels, Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Engels, Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang倍儿爽 (So Cheerful) (bèi ér shuǎng) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang倍儿爽 (So Cheerful) (bèi ér shuǎng) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Jackson Wang100 Ways Engels → Russisch
2 keer bedankt
Engels → Russisch
2 keer bedankt
Wowkie Zhang那些都不是我 (That's not me) (nà xiē dōu bù shì wǒ) Chinees → Russisch1
5
1 stem, 2 keer bedankt
Chinees → Russisch
5
1 stem, 2 keer bedankt
Wowkie Zhang那些都不是我 (That's not me) (nà xiē dōu bù shì wǒ) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Xiao Zhan爱上你等于爱上寂寞 (Love you but lonely) (ài shàng nǐ děng yú ài shàng jì mò) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Xiao Zhan爱上你等于爱上寂寞 (Love you but lonely) (ài shàng nǐ děng yú ài shàng jì mò) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Xiao Zhan恼人的秋风 (Annoying Breeze) (Live) (nǎo rén de qiū fēng) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Xiao Zhan恼人的秋风 (Annoying Breeze) (Live) (nǎo rén de qiū fēng) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Xiao ZhanFaded (Cover) Engels → Russisch
2 keer bedankt
Engels → Russisch
2 keer bedankt
Wowkie Zhang每天起来唱一遍 (Sing It Once Every Morning) (měi tiān qǐ lái chàng yī biàn) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang每天起来唱一遍 (Sing It Once Every Morning) (měi tiān qǐ lái chàng yī biàn) Chinees → Engels
1 keer bedankt
Chinees → Engels
1 keer bedankt
Youth with you我怎么这么好看 Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang我怎麽這麽好看 (How can I look so good) (wǒ zěn mó zhè mó hǎo kàn) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Wang Yibo情非得已 (Had To Let It Happen) (cover) (qíng fēi dé yǐ) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Wang Yibo让我为你唱一首歌 (Let me sing for you) (cover) (ràng wǒ wèi nǐ chàng yī shǒu gē) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wang Yibo可惜我是水瓶座 (Too Bad I'm An Aquarius) (cover) (kě xī wǒ shì shuǐ píng zuò) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Xiao Zhan爱上你等于爱上寂寞 (Love you but lonely) (ài shàng nǐ děng yú ài shàng jì mò) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
The Flowers (Band)嘻唰唰 (xī shuā shuā) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang嘻唰唰 (Hee Haha / Finger-guessing game) (xī shuā shuā) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang我是一顆跳跳糖 (I’m a Popping Candy) (wǒ shì yī kē tiào tiào táng) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wowkie Zhang我是一顆跳跳糖 (I’m a Popping Candy) (wǒ shì yī kē tiào tiào táng) Chinees → Engels
3 keer bedankt
Chinees → Engels
3 keer bedankt
Wowkie Zhang阳光彩虹小白马 (Sunshine, rainbow, white pony) (yáng guāng cǎi hóng xiǎo bái mǎ) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Xiao Zhan呐喊 (Shout / Scream) (nà hǎn) Chinees → Russisch
4 keer bedankt
Chinees → Russisch
4 keer bedankt
Xiao Zhan野子 (Wild Child) (yě zi) Chinees → Russisch
5 keer bedankt
Chinees → Russisch
5 keer bedankt
Richie Ren兄弟 (Brothers) (xiōng dì) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Richie Ren兄弟 (Brothers) (xiōng dì) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Wang Yibo对你爱不完 (Duì nǐ ài bù wán ) Chinees, Engels → Russisch
2 keer bedankt
Chinees, Engels → Russisch
2 keer bedankt
Xiao Zhan流星雨 (Cover) (Meteor Rain) (liú xīng yǔ) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Xiao Zhan阳光下的星星 (Stars in the Sun) (yáng guāng xià de xīng xīng) Chinees → Russisch
4 keer bedankt
Chinees → Russisch
4 keer bedankt
F4流星雨 (Meteor Shower) (liú xīng yǔ) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Wang Yibo流星雨 (Meteor Shower) (cover) (liú xīng yǔ) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Hua Chenyu趁你还年轻 [While you are still young] (сhèn nǐ hái niánqīng) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Wang Yibo趁你还年轻 (While you are still young) (cover) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Hua Chenyu趁你还年轻 [While you are still young] (сhèn nǐ hái niánqīng) Chinees → Engels
2 keer bedankt
Chinees → Engels
2 keer bedankt
Bloody Romance (OST)一生等你 (Waiting For You) Chinees → Russisch
5 keer bedankt
Chinees → Russisch
5 keer bedankt
Wang Yibo因为我们在一起 (Because we are together) Chinees → Russisch
5 keer bedankt
Chinees → Russisch
5 keer bedankt
Wang Yibo因为我们在一起 (Because we are together) Chinees → Engels
3 keer bedankt
Chinees → Engels
3 keer bedankt
Wang Yibo不放弃 (Never give up) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Xiao Zhan跟著感覺走 (gēn zhe gǎn jué zǒu) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wang Yibo天天向上 (Day Day Up) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Xiao Zhan问情 (Questions About Love) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Xiao Zhan竹石 (Bamboo in the Rocks) (zhú shí) Chinees → Russisch
3 keer bedankt
Chinees → Russisch
3 keer bedankt
Xiao Zhan红梅赞 (Ode to Plum Blossoms) Chinees → Russisch
5 keer bedankt
Chinees → Russisch
5 keer bedankt
Wang Yibo说剑 (Saying Sword) (shuō jiàn) Chinees → Engels
3 keer bedankt
Chinees → Engels
3 keer bedankt
Crystal Sky of Yesterday (OST)年少心事 (Young Mind) (Niánshào xīnshì) Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Chinees → Russisch
1 keer bedankt
Wang Yibo小幸運 (A Little Happiness) (cover) Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Chinees → Russisch
2 keer bedankt
Wang Yibo二次初恋 (Once Again) Chinees → Russisch
3 keer bedankt
Chinees → Russisch
3 keer bedankt
Wang YiboLucky Engels, Chinees → Russisch
4 keer bedankt
Engels, Chinees → Russisch
4 keer bedankt
Wang Yibo说剑 (Saying Sword) (shuō jiàn) Chinees → Russisch1
6 keer bedankt
Chinees → Russisch
6 keer bedankt