Reclame

Tsai Chin lyrics

Tsai Chin
Tsai Chin featuring lyricsVertalingen
Pink Martini - I'm Waiting for You to Come BackChineesvideo
Get Happy (2013)
Tsai Chin also performedVertalingen
Yoshiko Yamaguchi - 三年 (Sān nián)Chineesvideo
三年 (1957)
Crazy Rich Asians (OST) - 人生就是戏 (Ren Sheng Jiu Shi Xi)ChineesvideoEngels
Yao Surong - 今天不回家 (Jīn tiān bù huí jiā)Chineesvideo Transliteratie
Chelsia Chan - 偶然 (Ǒu rán)ChineesvideoEngels
Turks
Chen Fen Lan - 六月茉莉 (Lak gueh bak ni)Taiwanese Hokkienvideo
Tsui Ping - 南屏晚鐘 (Nán píng wǎn zhōng)Chineesvideo
Yoshiko Yamaguchi - 夜來香 (Yè lái xiāng)Chineesvideo Transliteratie
Engels
Julie Yeh - 好預兆 (Hǎo yù zhào)Chineesvideo
電影 桃李爭春 插曲
Chen Fen Lan - 孤女的願望 (Koo lu ei guan bong)Taiwanese Hokkienvideo
Wu Ying-Yin - 岷江夜曲 (Mín jiāng yè qǔ)Chineesvideo
Christmas Carols - 平安夜 (Píng ān yè)Chineesvideo Transliteratie
Teresa Teng - 幾多愁 (Jǐ duō chóu)Chineesvideo
虞美人 (Yú měi rén)
Transliteratie #1 #2 #3
Engels #1 #2
Grace Gua - 庭院深深 (Tíng yuàn shēn shēn)ChineesvideoEngels
Grace Chang - 廟院鐘聲 (Miào yuàn zhōng shēng)Chineesvideo
電影《空中小姐》插曲 (1959)
You Ya - 往事只能回味 (Wǎng shì zhǐ néng huí wèi)Chineesvideo
往事只能回味 (1970)
Qing Shan - 心声泪痕 (Xīn shēng lèi hén)ChineesvideoEngels
Poon Sow-Keng - 情人的眼淚(Qíng rén de yǎn lèi)Chineesvideo
《情人的眼泪》(1958)
Transliteratie
Engels
Mei Dai - 意難忘 (Yì nán wàng)Chineesvideo
Wu Ying-Yin - 我有一段情 (Wǒ yǒu yī duàn qíng)Chineesvideo
Wu Ying-Yin - 明月千里寄相思 (Míng yuè qiān lǐ jì xiāng sī)Chineesvideo
Tsui Ping - 昨夜你對我一笑 (Zuó yè nǐ duì wǒ yī xiào)ChineesvideoEngels
Fong Fei-Fei - 月夜愁 (Gueh yia tshiu)Taiwanese Hokkienvideo Transliteratie
Liu Chia-chang - 月滿西樓 (Yuè mǎn xī lóu)ChineesvideoEngels
Wu Jin-Huai - 港都夜雨 (Kang too yia yu)Taiwanese Hokkienvideo
Julie Yeh - 神秘女郎 (Shén mì nǚ láng)Chineesvideo
電影《神秘女郎》(1960)
Chang Loo - 給我一個吻 (Gěi wǒ yī gè wěn)Chineesvideo
Vienna Teng - 綠島小夜曲 (Lǜdǎo Xiǎoyèqǔ)Chineesvideo Transliteratie
Engels
Frans
Chris Hung - 舊情綿綿 (Ku tsing mi mi)Taiwanese Hokkienvideo Transliteratie
Engels
Chinese Folk - 茉莉花 (Molihua)Chineesvideo Transliteratie
Arabisch
Basque (Modern, Batua)
Bulgaars
Duits
Engels #1 #2 #3
Fins
Frans
Grieks
Hebreeuws
Italiaans
Japans
Kroatisch
Nederlands
Noors
Oekraïens
Pools
Portugees
Roemeens
Russisch
Sloveens
Spaans
Tsjechisch
Turks
Zweeds
Anita Mui - 親密愛人 (Qīn mì ai rén) Chineesvideo Transliteratie
Engels
Reacties