Tu trouveras (Perzisch vertaling)

Perzisch vertalingPerzisch
A A

خواهی یافت

من هم همانند همه نقص هایی دارم
همیشه حرف هایی که باید بزنم به زبونم نمیاد // همیشه واژه هایی که لازم است را در اختیار ندارم
اما اگر حواست ؛پرت حواسم باشه ؛مابین خطوط رو بتونی بخونی
در آهنگ هایم همه ی آنچه که بلد نبودم برایت بگویم را خواهی یافت
 
یه سری اشتباهات نوشتاری وجود داره
یه سری " دوستت دارم " های در هم و برهم چرکنویس شده
علیرغم آکوردهای ناشیانه
در نغمه هایم خواهی یافت
همه آن چیزهایی که جرات گفتنش را نداشتم
 
همنوایی؛؛
خواهی یافت
زخم ها و نقطه ضعف هایم را / آسیبها و ناتوانایی هایم را
اون چیزهایی که فقط جسته و گریخته ازشون حرف زدم// با صدای آهسته اقرار میکنم
خواهی یافت لغزش ها و بی تجربگی هایم را
و عشق را بیش از آنچه که لازم است
بی اندازه میترسم که رهایم کنی
این رو بدان که اگر من بیش از حد تلاش میکنم
فقط به این خاطره که اندکی بیشتر برایم بمانی
برایم بمانی
 
آدم های دیگه ای هستن که دوستشان داری
خیلی زیبا تر ، خیلی قوی تر از من
من هم حتما جایم رو بهشون میدم // میدان را برایشان خالی میکنم
هنگامی که دیگه چیزی در آوازهایم نداشته باشم
دیگه چیزی نداشته باشم که مقابلت بگویم
 
زمان انسان را مقاوم می سازد
در برابر خیالات واهی ، در برابر اتفاقات بد و ضربات سخت
اگر نتونستم نگهت دارم
بدان که در آهنگ هایم
تمام آنچه را که مجال گفتنش را نداشتم بگویم هست ....
 
همنوایی
 
Bedankt!
thanked 10 times
Toegevoegd door art_mhz2003art_mhz2003 op Woe, 06/01/2021 - 20:53
Laatst bewerkt door art_mhz2003art_mhz2003 op Vrij, 08/01/2021 - 00:38
Frans
Frans
Frans

Tu trouveras

Reacties
Read about music throughout history