Reclame

Volver a empezar (Hebreeuws vertaling)

  • Artiest: Julio Iglesias (Julio José Iglesias de la Cueva)
  • Nummer: Volver a empezar 3 vertalingen
  • Vertalingen: Engels, Hebreeuws, Turks
Hebreeuws vertalingHebreeuws
A A

אני רוצה להתחיל מחדש

כשהם מתחילים את ריקוד הבוגוין
אני רוצה להרגיש
את הדברים הרגילים
אני רוצה לדעת
אם את עדיין אוהבת אותי
אני רוצה להתחיל מחדש
 
כשהם מתחילים את ריקוד הבוגוין
אני רוצה לדעת
איזה חיים היו לך
אני רוצה לדעת
אם הכל נשכח
כדי להתחיל מחדש
 
אני שתמיד שיחקתי באהבה של
והייתי בטוח שאני זה שאת רצית
והיום לראות שהכול נגמר
איזה דבר לא הייתי נותן
כדי להתחיל מחדש
 
מדי יום ביצעת גרמת לי לאהוב אותך יותר
מי יכל להגיד לי שאאבד אותך פעם ?
והיום שאני רואה אותי לבד בלעדיך
איזה דבר לא הייתי נותן
כדי להתחיל מחדש.
 
כשהם מתחילים את ריקוד הבוגוין
אני רוצה להרגיש
את הדברים הרגילים
אני רוצה לדעת
אם אתה עדיין אוהב אותי
כדי להתחיל מחדש
 
תמיד שיחקתי באהבתך עד הסוף
ואני בטוח שעדיין אהבת אותי
היום לראות שהכל נגמר שהוא לא ייתן,
כדי להתחיל מחדש.
 
אני שתמיד שיחקתי באהבה שלך
והייתי בטוח שעדיין אהבת אותי
והיום לראות שהכול נגמר
איזה דבר לא הייתי נותן
כדי להתחיל מחדש
 
מדי יום ביצעת גרמת לי לאהוב אותך יותר
מי יכל להגיד לי שאאבד אותך פעם ?
והיום שאני רואה אותי לבד בלעדיך
איזה דבר לא הייתי נותן
כדי להתחיל מחדש.
 
Toegevoed door YosiYosi op Ma, 01/01/2018 - 16:16
SpaansSpaans

Volver a empezar

Meer vertalingen van Volver a empezar
Hebreeuws Yosi
Julio Iglesias: Top 3
Reacties