Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Sta achter Oekraïne!

Wang Yibo tekst

Titel, Album, Taal
TekstenVertalingen
FIREEngelsRussisch #1 #2
Just DanceEngels, Chinees
Just Dance
Russisch
Oekraïens
LuckyEngels, Chinees
Lucky
Russisch
不放弃 (Never give up)Chinees
Day Day Up
Russisch
世界上的另一个我 (shì jiè shàng de lìng yī gè wǒ)Chinees
Day Day up
二次初恋 (Once Again)Chinees
Once Again OST
Russisch
冬天里的一把火 (Live) [cover] (dōng tiān lǐ de yī bǎ huǒ)Chinees
cover
冬梦飞扬 [Flying Winter Dream]Engels
别人家的小孩 (Live) (bié rén jiā de xiǎo hái)Chinees
Produce 101 China
Russisch
可惜我是水瓶座 (Too Bad I'm An Aquarius) (cover) (kě xī wǒ shì shuǐ píng zuò)Chinees
Day Day up
Russisch
因为我们在一起 (Because we are together)Chinees
Single
Engels
Russisch
在希望的田野上 (Live) [cover] (Zài xī wàng de tián yě shàng)Chinees
Day Day up
垃圾分类 (Waste segregation) (lā jī fēn lèi)Chinees
Happy Camp Show
天天向上 (Day Day Up)Chinees
Day Day up
Russisch
对你爱不完 (Duì nǐ ài bù wán )Chinees, Engels
cover
Russisch
小幸運 (A Little Happiness) (cover)Chinees
Day Day Up
Russisch
山河星光 (shān hé xīng guāng)Chinees
干杯 (Cheers) [cover] (gàn bēi)Chinees
Day Day Up
平凡中的不平凡 (Extraordinary in the Ordinary) (píng fán zhōng de bù píng fán)ChineesRussisch
廿 (nian)Chinees
廿
Engels
当 (cover) (dāng)Chinees
Day Day up
情非得已 (Had To Let It Happen) (cover) (qíng fēi dé yǐ)Chinees
Day Day up
Russisch
我的世界守则 (The Rules of My World) (wǒ de shì jiè shǒu zé)Engels, Chinees
single
Engels #1 #2
Russisch
新春旺18 (Live) (xīn chūn wàng18)Engels, Chinees
无感 (No Sense) (wú gǎn)Engels, Chinees
《无感》
有你在身边 (yǒu nǐ zài shēn biān)Chinees
Single
Russisch
有你的快乐 (Live) [cover] (yǒu nǐ de kuài lè)Chinees
Day Day up
Russisch
沧海一声笑 (Live) (cāng hǎi yī shēng xiào)Chinees
Day Day up
流星雨 (Meteor Shower) (cover) (liú xīng yǔ)Chinees
Day Day up
Russisch
渴望光荣 (Longing For Glory)Chinees
炙热的梦 (zhì rè de mèng)ChineesEngels
热血今朝 (rè xuè jīn cháo)Chinees
抗 美援朝保家卫国/National Memory
Russisch
爱你就是你 (Live) (ài nǐ jiù shì nǐ )Chinees
(2018湖南卫视跨年演唱会)
牛起来 (niú qǐ lái)Chinees
空投计划 (Airdrop Plan) (kōng tóu jì huà)Chinees, Engels
Peace Elite Airdrop Carnival Theme Song
Russisch
给妈咪 (Dear Mom / To Mommy) (gěi mā mī)Chinees
Single
Russisch #1 #2
萱草花 [cover] (xuān cǎo huā)Chinees
Day Day Up
Russisch
让我为你唱一首歌 (Let me sing for you) (cover) (ràng wǒ wèi nǐ chàng yī shǒu gē)Chinees
cover
Russisch
说剑 (Saying Sword) (shuō jiàn)Chinees
Moonlight Blade OST
Engels
Russisch
Transliteratie #1 #2
+2
趁你还年轻 (While you are still young) (cover)Chinees
Day Day up
Russisch
追光的人 (zhuī guāng de rén)ChineesEngels
青春宇宙 (The Universe of Youth) (qīng chūn yǔ zhòu)Chinees
青春恰时来 (Youth Comes in Time)ChineesRussisch
青春的模样 (qīng chūn de mó yàng)ChineesRussisch
鲨影 (shā yǐng)Engels, Chinees
巨齿鲨OST
Russisch
龙的传人 (Descendants of the Dragon) (lóng de chuán rén)Engels, Chinees
Hunan TV New Year 2020
Russisch
Related to Wang YiboBeschrijving
UNIQartiestmain dancer, rapper
Gegeven reacties
Read about music throughout history