Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Sta achter Oekraïne!
Deel
Lettertypegrootte
Originele teksten
Swap languages

Хальмг шовун

Ууҗм хол һазриг
Унһн цагтан һатлсн
Зун миңһн ахнрм
Яһсн санлдг болхви?
 
Давтвр:
Хойр җиврән эләһәд зулсн
Хальмг шовун
Хамаран ниснәч?/3д
Нутган геечкәд, альд буурлнач?
 
Иҗл мөрн һолыг
Ишкләр дамҗ һардви?
Ирхәр одсн ахнрм
Яһсн удан йовдмби?
 
Давтвр:
 
Тенҗ йовх ахнрм
Теегән эс хәәдмб?
Баахн келн нутгасн
Бултхар яһад седмби?
 
Vertaling

xalʲˈmək ʃoˈvun

ˈuːd͡ʒəm ˈxolə ˈɣazəriɡə
ˈunɣən ˈt͡saktənə ɣatəlˈsən
ˈzun miŋˈɣənə axnərˈəm
ˈjaxsən ˈsanəldəɡə bolxəˈvi
 
ˈdaftəvər
ˈxojər d͡ʒivˈræn ɛlæˈɣæd zuɫˈsən
xalʲˈmək ʃoˈvun
xamaˈran nisˈnæt͡ʃ
ˈnudɡan ɡɛːt͡ʃˈkæt alʲˈdə buːrəlˈnat͡ʃ
 
ˈid͡ʒəl mœˈrən ˈɣoliɡə
iʃˈklær ˈdamd͡ʒə ɣardəˈvi
irˈxær otsən axnərˈəm
ˈjaxsən uˈdan jovdəmˈbi
 
ˈdaftəvər
 
ˈtɛnd͡ʒə jovˈxə axnərˈəm
ˈtɛːɡæn ˈɛsə xæːdəmˈbə
ˈbaːxən kɛˈlən nudgaˈsən
ˈbultxar ˈjaɣat sɛdəmˈbi
 
Gegeven reacties