Reclame

一眼万年 (Yī Yǎn Wàn Nián) ( Transliteratie)

  • Artiest: S.H.E
  • Nummer: 一眼万年 (Yī Yǎn Wàn Nián) 6 vertalingen
  • Vertalingen: Transliteratie #1, #2, Engels #1, #2, Frans, Grieks

一眼万年 (Yī Yǎn Wàn Nián)

泪有点咸有点甜
你的胸膛吻着我的侧脸
回头看踏过的雪
慢慢融化成草原
而我就像你没有一秒曾后悔
 
爱那么绵那么粘
管命运设定要谁离别
海岸线越让人流连
总是美得越蜿蜒
我们太倔强
连天都不忍再反对
 
深情一眼挚爱万年
几度轮回恋恋不灭
把岁月铺成红毯
见证我们的极限
心疼一句珍藏万年
誓言就该比永远更远
要不是沧海桑田
 
泪有点咸有点甜
你的胸膛吻着我的侧脸
回头看踏过的雪
慢慢融化成草原
而我就像你没有一秒曾后悔
 
爱那么绵那么粘
管命运设定要谁离别
海岸线越让人流连
总是美得越蜿蜒
我们太倔强
连天都不忍再反对
 
深情一眼挚爱万年
几度轮回恋恋不灭
把岁月铺成红毯
见证我们的极限
心疼一句珍藏万年
誓言就该比永远更远
要不是沧海桑田 (x2)
 
Laatst bewerkt door infiity13infiity13 op Zat, 13/10/2018 - 08:58
Transliteratie
Align paragraphs
A A

Nhất Nhãn Vạn Niên

Versions: #1#2
Lệ hữu điểm hàm hữu điểm điểm
Nhĩ đích hung thang vẫn trước ngã đích trắc kiểm
Hồi đầu khán đạp quá đích tuyết
Mạn mạn dung hóa thành thảo nguyên
Nhi ngã tựu tượng nhĩ một hữu nhất miểu tằng hậu hối
 
Ái nả yêu miên nả yêu niêm
Quản mệnh vận thiết định yếu thùy li biệt
Hải ngạn tuyến việt nhượng nhân lưu liên
Tổng thị mĩ đắc việt uyển diên
Ngã môn thái quật cường
Liên thiên đô bất nhẫn tái phản đối
 
Thâm tình nhất nhãn chí ái vạn niên
Kỉ độ luân hồi luyến luyến bất diệt
Bả tuế nguyệt phô thành hồng thảm
Kiến chứng ngã môn đích cực hạn
Tâm đông nhất cú trân tàng vạn niên
Thệ ngôn tựu cai bỉ vĩnh viễn cánh viễn
Yếu bất thị thương hải tang điền
Chân ái chẩm ma hội phù hiện
 
Lệ hữu điểm hàm hữu điểm điểm
Nhĩ đích hung thang vẫn trước ngã đích trắc kiểm
Hồi đầu khán đạp quá đích tuyết
Mạn mạn dung hóa thành thảo nguyên
Nhi ngã tựu tượng nhĩ một hữu nhất miểu tằng hậu hối
 
Ái nả yêu miên nả yêu niêm
Quản mệnh vận thiết định yếu thùy li biệt
Hải ngạn tuyến việt nhượng nhân lưu liên
Tổng thị mĩ đắc việt uyển diên
Ngã môn thái quật cường
Liên thiên đô bất nhẫn tái phản đối
 
Thâm tình nhất nhãn chí ái vạn niên
Kỉ độ luân hồi luyến luyến bất diệt
Bả tuế nguyệt phô thành hồng thảm
Kiến chứng ngã môn đích cực hạn
Tâm đông nhất cú trân tàng vạn niên
Thệ ngôn tựu cai bỉ vĩnh viễn cánh viễn
Yếu bất thị thương hải tang điền
Chân ái chẩm ma hội phù hiện
 
Thâm tình nhất nhãn chí ái vạn niên
Kỉ độ luân hồi luyến luyến bất diệt
Bả tuế nguyệt phô thành hồng thảm
Kiến chứng ngã môn đích cực hạn
Tâm đông nhất cú trân tàng vạn niên
Thệ ngôn tựu cai bỉ vĩnh viễn cánh viễn
Yếu bất thị thương hải tang điền
Chân ái chẩm ma hội phù hiện
 
擺渡過斜風冷雨
Bãi độ quá tà phong lãnh vũ
春暖在眼前
Xuân noãn tại nhãn tiền
 
Toegevoed door Pham HoangPham Hoang op Ma, 19/05/2014 - 19:34
Laatst bewerkt door Pham HoangPham Hoang op Do, 20/09/2018 - 16:25
Reacties