Где же ты была (Gde zhe ty byla) (tłumaczenie na hebrajski)

Advertisements
tłumaczenie na hebrajski

!ואת,היכן ההית

! אתמול-שלשום,הגורל הפגיש ביננו
! ועד - אז , את היכן ההית
!והאמנם ,יום קודם לכן ,לא יכלת להגיע
! ואת היכן ההית ! ואת היכן ההית
 
! פעמים רבות , השחר עלה
! פעמים רבות , האביב חלף - לשוא
! רק אתמול , הכוכבים מהחלון , נצפו
!ואת , רק יום - קודם - לכן , הגעת
 
פזמון:
!כמה ימים, לאיבוד הלכו
. לא ניתן להשיבן! ,לא ניתן להחזירן
,העלים כבר נשרו ,גרגרי האבק שקעו
!ואת היכן ההית.
 
!למרות ,את שמך, לקרוא ,אני לא יודע
!אך,בימים ובלילות בשמך,קראתי
ואולי,להגיע,יום קודם-לכן.את לא יכולת
!ואת, היכן ההית! ואת,היכן ההית
 
-איך! -בימים האלה ! קשה לי ,להגיד
,בלי אהבתך ! בעולם ! חיי ההיתי
ועם מי ! שם ביליתי, ימים וערבים
.ואותך מצאתי ,רק ,בערב, יום קודם -לכן
 
פזמון:
!כמה ימים,לאיבוד הלכו
. לא ניתן להשיב! ,לא ניתן להחזירן
,העלים כבר נשרו וגרגרי האבק שקעו
!ואת היכן ההית.
 
!כמה ימים,לאיבוד הלכו
. לא ניתן להשיב! ,לא ניתן להחזירן
,העלים כבר נשרו וגרגרי האבק שקעו
!ואת היכן ההית.
 
Udostępniono przez Shalom SegevShalom Segev dnia pt., 18/01/2019 - 16:55
rosyjski

Где же ты была (Gde zhe ty byla)

Więcej tłumaczeń piosenki „Где же ты была (Gde ...”
hebrajski Shalom Segev
See also
Moje komentarze