Песня былых походов | Pesnya bylykh pokhodov (tłumaczenie na angielski)

Reklamy
Proszę o korektę

Песня былых походов | Pesnya bylykh pokhodov

Нас песня былых походов
Встречает, как лучший подвиг.
Мы, как знамя, поднимем песню
О юности своей, друзья!
Мы, как знамя, поднимем песню
О юности своей, друзья!
 
Дымились пути-дороги,
Где пели сердца в тревоге.
И сегодня, как прежде, сердце
Пылает боевым огнём.
И сегодня, как прежде, сердце
Пылает боевым огнём.
 
Привалы, бои, походы
К победам вели сквозь годы.
Мы, как знамя, поднимем песню
О юности своей, друзья!
Мы, как знамя, поднимем песню
О юности своей, друзья!
 
Сияло тогда над нами
Сегодняшней жизни знамя.
Мы, как знамя, поднимем песню
О юности своей, друзья!
Мы, как знамя, поднимем песню
О юности своей, друзья!
 
Мечта наяву свершилась,
И молодость повторилась!
И сегодня, как прежде, сердце
Пылает боевым огнём!
И сегодня, как прежде, сердце
Пылает боевым огнём!
 
Udostępniono przez ΔvΔv dnia niedz., 18/08/2019 - 18:28
tłumaczenie na angielskiangielski
Wyrówna akapity
A A

Song of Bygone Campaigns

The song of bygone campaigns
Greets us, as the best achievement.
Like a banner, we'll raise this song
Of our youth, friends!
Like a banner, we'll raise this song
Of our youth, friends!
 
Scorched and smoldering roads
Our hearts were seething with anxiety.
And today, as before, my heart,
Is blazing with the fire of combat.
And today, as before, my heart,
Is blazing with the fire of combat.
 
Standstills, battles, campaigns
We led victories through the years.
Like a banner, we'll raise this song
Of our youth, friends!
Like a banner, we'll raise this song
Of our youth, friends!
 
In those days shone above us,
Today's banner of life.
Like a banner, we'll raise this song
Of our youth, friends!
Like a banner, we'll raise this song
Of our youth, friends!
 
Our dream has come true,
A new generation was made.
And today, as before, our heart
Is blazing with the fire of combat!
And today, as before, my heart,
Is blazing with the fire of combat!
 
Udostępniono przez ΔvΔv dnia niedz., 18/08/2019 - 18:29
Komentarz autora:

Please, I would like someone to proof read this, it is incredibly clunky.

Autor tłumaczenia oczekuje korekty.
To znaczy, że on będzie szczęśliwy/ona będzie szczęśliwa gdy dostarczysz poprawek, sugestii itp. dotyczących tłumaczenia.
Jeżeli jesteś biegły w obu językach z pary, będzie mile widziane byś pozostaw swój komentarz.
Więcej tłumaczeń piosenki „Песня былых походов ...”
angielski Δv
Moje komentarze