Сколько стоит любовь (tłumaczenie na ukraiński)

Reklamy

Сколько стоит любовь

Вы никогда не задумывались, сколько стоит любовь? Будь она вашей или какого-то другого человека по отношению к вам? Сколько средств, будь это деньги, силы или какие-то старания, вам нужно для того, чтобы любить? Или может быть любовь — это воздух, который просто наполняет пространство между вами и миром, и чтобы выражать любовь вам совсем не нужен ни способ, ни мысль, не нужна материя? Или это просто эмоция в конкретный отрезок времени, которая вот-вот может испариться так же легко, как и появилась? Ведь эта эмоция, получается, ничего не стоит… Получается она не привязана ни к кому и ни к чему, и она такая же, по сути, как и все остальные ваши эмоции, которых, как и гримас на вашем лице, может быть тысячами. А не считали ли вы, сколько вы бы отдали за возможность любить и быть любимым? И если да, то какие единицы измерения вы использовали при подсчетах? Ведь говорят, что любовь никак не может быть выражена в цифрах, но почему-то может быть выражена в буквах. А кто это придумал? Почему любовь не могут выразить в цифрах , используя новосозданые единицы измерения, чтобы каждый смог очень точно подсчитать и выявить для себя , используя простую арифметику, сколько же она стоит… В современном мире люди любят говорить о том, сколько они инвестируют усилий и денег В СЕБЯ, в свои достижения, в свои мечты, но никто не любит или не хочет говорить о том, сколько он инвестирует СЕБЯ в чьи-то мечты, в чьи-то потребности или в чье то признание. Сколько же стоит любовь… Не какого она цвета, не какой у нее запах, а сколько она стоит вам и для вас? Будьте предельно аккуратны в подсчетах, ведь кто-то где-то в данный момент делает тоже самое по отношению к вам…
 
Udostępniono przez ernykayernykay dnia pon., 17/09/2018 - 10:25
tłumaczenie na ukraińskiukraiński
Wyrówna akapity
A A

Скільки коштує любов

Ви ніколи не замислювалися, скільки коштує любов? Чи то вона ваша, чи то якоїсь іншої людини до вас? Скільки ресурсів, чи то гроші, сили чи якісь старання, вам потрібно для того, щоб любити? Чи може любов - це повітря, яке просто наповнює простір між вами і світом, і щоб висловлювати любов вам зовсім не потрібні ані спосіб, ані думка, не потрібна матерія? Чи це просто емоція у певній відрізок часу, яка ось-ось може випаритися так само легко, як і з'явилася? Адже ця емоція, виходить, нічого не варта...
Виходить вона не прив'язана ні до кого і ні до чого, і вона така сама, по суті, як і усі інші ваші емоції, яких, як і гримас на вашому обличчі, може бути тисячі. Чи не рахували ви, скільки б ви віддали за можливість любити і бути любимим? І якщо так, то які одиниці виміру ви використовували при підрахунках? Адже кажуть, що любов ніяк не може бути виражена у цифрах, проте чомусь може бути виражена у літерах. А хто це вигадав? Чому любов не можуть виразити у цифрах, використовуючи новостворені одиниці виміру, щоб кожний зміг дуже точно підрахувати і виявити для себе, використовуючи просто арифметику, скільки ж вона коштує... У сучасному світі люди люблять говорити тільки про те, скільки вони інвестують зусиль і грошей У СЕБЕ, у свої здобутки, у свої мрії, проте ніхто не любить або не хоче говорити про те, скільки вони інвестують СЕБЕ у чиїсь мрії, у чиїсь потреби або в чиєсь зізнання.1 Скільки ж коштує любов... Ні якого вона кольору, ні який в неї аромат, а скільки вона коштує вам і для вас? Будьте максимально акуратні при підрахунках, адже хтось десь у даний момент робить теж саме по відношенню до вас...
 
  • 1. В залекжності від констексту, який автор вкладає у оригінальний текст, це може бути перекладене і як "визнання"
Please don't hesitate to correct me, especially if the translation language is your native language.
With Best Regards,
© Alexander Laskavtsev
Udostępniono przez Alexander LaskavtsevAlexander Laskavtsev dnia pon., 17/09/2018 - 13:26
Dodane w odpowiedzi na prośbę ernykayernykay
Więcej tłumaczeń piosenki „Сколько стоит любовь”
Proszę pomóż przetłumaczyć
Atlikėjas ViK: Najbardziej popularne 3
Moje komentarze