اعصاب کسی را خورد کردن

Udostępniono przez ahmad aziz dnia śr., 03/06/2020 - 20:29

Idiomatyczny przekład "اعصاب کسی را خورد کردن"

angielski
to drive someone up the wall
Wyjaśnienie:
angielski
Drive someone crazy
Wyjaśnienie:
angielski #1, #2, portugalski
angielski
Put someone on edge
Wyjaśnienie:
angielski
Stessed out/to stess someone out
Wyjaśnienie:
francuski
Pousser quelqu'un à bout
Wyjaśnienie:
hiszpański
Echarle (a alguien) la foca
Wyjaśnienie:
niemiecki
jemandem den (letzten) Nerv rauben / töten
Wyjaśnienie:
włoski
rompere l'anima a qualcuno
Wyjaśnienie:

Znaczenie „اعصاب کسی را خورد کردن”

perski

کسی را به شدت عصبانی کردن

Wyjaśnione przez ahmad azizahmad aziz dnia śr., 03/06/2020 - 20:29
Explained by ahmad azizahmad aziz