Reklamy

Yoga Lin teksty piosenek

Yoga Lin
Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
4號病房(sìhàobìngfáng)chińskivideo
大/小說家
Fly My Waychińskivideo
美妙生活
Runaway Mamachińskivideo
大/小說家
Shénmìjiābīn (神秘嘉賓)chińskivideo
神秘嘉賓
Yi Diandian (一點點)chińskivideoTransliteracja
angielski
不換(búhuàn)chińskivideo
美妙生活
伯樂(bólè)chińskivideo
神秘嘉賓
傳說(chuánshuō)chińskivideo
神秘嘉賓
傻子chińskivideo
愛 Love
angielski
兜圈(dōuquān)chińskivideo
必娶女人
angielski
全世界誰傾聽你(quánshìjièshéiqīngtīngnǐ)chińskivideo
全世界誰傾聽你
angielski
再別康橋(zàibiékāngqiáo)chińskivideo
神秘嘉賓
angielski
別讓我走遠chińskivideoangielski
勉強幸福 Fools' BlisschińskiTransliteracja
angielski
勿忘你(wùwàngnǐ)chińskivideo
今日營業中
口的形狀(kǒudexíngzhuàng)chińskivideo
口的形狀
另一個自己(lìngyígezìjǐ)chińskivideo
感官/世界
唐人街(tángrénjiē)chińskivideo
感官/世界
壞與更壞(huàiyǔgènghuài) (Cantonese)chińskivideo
今日營業中
大象舞台(dàxiàngwǔtái)chińskivideo
口的形狀
天上的男人 地上的女人(tiānshàngdenánrén dìshàngdenǚrén)chińskivideo
一把青
天將明(tiānjiāngmíng)chińskivideo
天將明
天真有邪chińskivideoangielski
japoński
如果我變成一首歌(rúguǒwǒbiànchéngyìshǒugē)chińskivideo
追婚日記
寵兒(chǒngér)chińskivideo
今日營業中
心有林夕(xīnyǒulínxì)chińskivideo
神秘嘉賓
心酸(xīnsuān)chińskivideo
感官/世界
思凡(sīfán)chińskivideo
大/小說家
想念(xiǎngniàn)chińskivideo
美妙生活
想自由(xiǎngzìyóu)chińskivideo
美妙生活
rosyjski
愛情是圓的(àiqíngshìyuánde)chińskivideo
神秘嘉賓
感同身受(gǎntóngshēnshòu)chińskivideo
感官/世界
慢一點(mànyìdiǎn)chińskivideo
神秘嘉賓
我夢見你夢見我(wǒmèngjiànnǐmèngjiànwǒ)chińskivideo
今日營業中
我已經敢想你(wǒyǐjīnggǎnxiǎngnǐ)chińskivideo
今日營業中
japoński
我總是一個人在練習一個人(wǒzǒngshìyígerénzàiliànxíyígerén)chińskivideo
美妙生活
拾荒(shíhuāng)chińskivideo
大/小說家
擁有(yōng yǒu)chińskivideo
美妙生活
早開的晚霞(zǎokāidewǎnxiá)chińskivideo
美妙生活
晚安(wǎnān)chińskivideo
美妙生活
歇斯底里(xiēsīdǐlǐ)chińskivideo
感官/世界
殘酷月光chińskiangielski
浪費chiński
大小說家
angielski #1 #2
熱血無賴(rèxiěwúlài)chińskivideo
今日營業中
病態(bìngtài)chińskivideo
神秘嘉賓
白晝之月(báizhòuzhīyuè)chińskivideo
今日營業中
看見什麽吃什麽(kànjiànshénmechīshénme)chińskivideo
感官/世界
眼色(yǎnsè)chińskivideo
神秘嘉賓
紀念品(jìniànpǐn)chińskivideo
美妙生活
美妙生活(měimiàoshēnghuó)chińskivideo
美妙生活
耳朵(ěrduō)chińskivideo
感官/世界
背影(bèiyǐng)chińskivideo
鬥牛要不要
自然醒 (Zì rán xǐng)chińskivideoTransliteracja
angielski
解High人(jiě high rén)chińskivideo
感官/世界
誘(yòu)chińskivideo
大/小說家
angielski
說謊(shuōhuǎng)chińskivideo
感官/世界
請說(qǐngshuō)chińskivideo
神秘嘉賓
讓世界毀滅(ràngshìjièhuǐmiè)chińskivideo
今日營業中
越反越愛(yuèfǎnyuèài)chińskivideo
大/小說家
週末夜驚魂(zhōumòyèjīnghún)chińskivideo
大/小說家
長大的童話(zhǎngdàdetónghuà)chińskivideo
西城童話
關於我(guānyúwǒ)chińskivideo
感官/世界
飄(piāo)chińskivideo
感官/世界
飛(fēi)chińskivideo
今日營業中
Yoga Lin dostępne teksty piosenekTłumaczenia
Jam Hsiao - How Much I Love You ( 我有多么喜欢你)chińskivideo
Cd single
Yoga Lin wykonywany również przezTłumaczenia
Hebe Tien - 給小孩 (Gěi xiǎo hái)chińskivideo
To Hebe
angielski
A Si - 致姍姍來遲的你(zhìshānshānláichídenǐ)chińskivideo
我愚蠢的理想主義
angielski
Moje komentarze