AnnenMayKantereit teksty piosenek

Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
21, 22, 23niemieckiangielski
bułgarski
francuski
grecki
hiszpański
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
ukraiński
3. Stockniemieckiangielski #1 #2 #3
bułgarski
francuski
hiszpański
holenderski
portugalski
turecki
włoski #1 #2
Alle fragenniemiecki
Schlagschatten
angielski #1 #2
bułgarski
francuski
hiszpański
holenderski
macedoński
portugalski
turecki
włoski
Aufgeregtniemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
turecki #1 #2
Ausgehenniemieckialbański
angielski
francuski
hiszpański
holenderski
macedoński
polski
portugalski
turecki
włoski
Barfuß am Klavierniemiecki
Alles nix Konkretes (2014)
angielski #1 #2
arabski
bułgarski
chorwacki
czeski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
holenderski
macedoński
perski
portugalski
rosyjski
serbski
turecki #1 #2
ukraiński
węgierski
włoski #1 #2
esperanto
Bitte bleibniemieckiangielski #1 #2 #3
bułgarski
francuski
hiszpański
holenderski
rosyjski
serbski
turecki
ukraiński
Can't Get You out of My Headangielskiturecki
Das Gefühlniemiecki
12
angielski
hiszpański
holenderski
portugalski
turecki
Das Krokodilniemiecki
Alles nix konkretes
angielski
bułgarski
francuski
holenderski
rosyjski
turecki
Die Letzte Balladeniemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
turecki
Don't Give Up Forgivingangielskiniemiecki
rosyjski #1 #2
turecki
ukraiński
Don't You Say a Wordangielskibułgarski
niemiecki
Du bist andersniemiecki
Schlagschatten
angielski
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
hiszpański
holenderski
macedoński
perski
polski
portugalski
rosyjski
turecki
włoski
Du bist überallniemiecki
Alles nix Konkretes
angielski
bułgarski
francuski
rosyjski
turecki
Erzählzeitniemieckiangielski
Es geht mir gutniemiecki
Alles nix Konkretes (2016)
angielski #1 #2
bułgarski
francuski
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki #1 #2
włoski
Freitagabendniemiecki
Schlagschatten
angielski
bułgarski
francuski
holenderski
rosyjski
turecki
Ganz egalniemiecki
12
angielski
chorwacki
holenderski
portugalski
turecki
włoski
Gegenwartniemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
włoski
Gegenwartsbewältigungniemiecki
12
angielski
hiszpański
holenderski
portugalski
turecki
włoski
Hinter klugen Sätzenniemiecki
Schlagschatten
angielski #1 #2 #3
francuski #1 #2
hiszpański
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
włoski
Ich geh' heut' nicht mehr tanzenniemiecki
Schlagschatten
angielski #1 #2
bułgarski
czeski
francuski
hiszpański
holenderski
macedoński
rosyjski
turecki
węgierski
włoski
perski
In meinem Bettniemiecki
Schlagschatten
angielski #1 #2
francuski
holenderski
turecki
włoski
Introniemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
turecki
włoski
Jeden Morgenniemieckiangielski
bułgarski
fiński
francuski
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
Jenny Jennyniemiecki
Schlagschatten
angielski
francuski
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
węgierski
włoski
Länger bleibenniemiecki
Alles nix Konkretes (2014)
angielski #1 #2
bułgarski
francuski
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
Made Me Believeangielski
Cardinal Sessions
niemiecki
rosyjski #1 #2
MarieniemieckiAfrykanerski
angielski
bułgarski
francuski
hiszpański
holenderski
portugalski
rosyjski
szwedzki
turecki
włoski
Mein Mitbewohnerniemiecki
Alles nix konkretes
angielski
rosyjski
turecki
Mir wär' lieber, du weinstniemiecki
Alles nix konkretes
angielski
bułgarski
francuski
holenderski
portugalski
rosyjski #1 #2
turecki
włoski
Neues Zimmerniemiecki
Alles nix Konkretes
angielski #1 #2
holenderski
portugalski
rosyjski #1 #2
turecki
włoski
Nicht nichtsniemieckiangielski #1 #2 #3 #4 #5
bułgarski
czeski
esperanto
francuski
hiszpański
holenderski
macedoński
portugalski
rosyjski
turecki #1 #2
ukraiński
węgierski
włoski #1 #2
Non c'e maggiowłoskiangielski
Nur nicht aus Liebe weinenniemieckiangielski #1 #2
bułgarski
macedoński
turecki
Nur wegen dirniemieckiangielski #1 #2
francuski
hiszpański
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
węgierski
włoski
Oft gefragtniemieckiangielski #1 #2 #3 #4 #5
bośniacki
bułgarski
czeski
duński #1 #2
fiński
francuski
holenderski
macedoński
polski
portugalski
rosyjski
serbski
szwedzki
turecki #1 #2
węgierski
włoski
esperanto
Outroniemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
turecki
Ozeanniemieckiangielski #1 #2 #3
chorwacki
czeski
francuski
holenderski
portugalski
turecki
włoski
Palomaniemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
turecki
włoski
Pocahontasniemiecki
Alles nix Konkretes (2014)
angielski #1 #2 #3 #4
bułgarski #1 #2
esperanto
francuski #1 #2
hiszpański
holenderski
macedoński
portugalski
rosyjski
turecki
węgierski
włoski
Roxanneangielskiturecki
Schlagschattenniemiecki
Schlagschatten
angielski
francuski
holenderski
rosyjski
szwedzki
turecki
włoski
Schon krassniemiecki
Schlagschatten (2018)
angielski #1 #2
czeski
francuski
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
włoski
Schon krassniemieckiangielski
Sieben Jahreniemiecki
Schlagschatten
Afrykanerski
angielski
bułgarski
chorwacki
holenderski
macedoński
turecki
włoski
Sitting in the Sunangielskiniemiecki
So laut so leerniemiecki
12 (2020)
angielski
holenderski
portugalski
turecki
So wie 's warniemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
turecki
włoski
Sometimes I Like to Lieangielskifrancuski
niemiecki
rosyjski
turecki #1 #2
Spätsommerregenniemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
turecki
włoski
Summer Days Don't Dieangielski
Cardinal Sessions
chorwacki
francuski
niemiecki
rosyjski #1 #2
turecki
ukraiński
serbski
Tom's Dinerangielskifrancuski
holenderski
turecki
Tomminiemiecki
Tommi
angielski #1 #2 #3
holenderski
macedoński
portugalski
turecki
Vergangenheitniemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
turecki
Vielleicht vielleichtniemiecki
Schlagschatten
Afrykanerski
angielski
francuski
hiszpański
holenderski
macedoński
rosyjski
turecki
włoski
Warte auf mich (Padaschdi)niemiecki
12
angielski
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
włoski
Weiße Wandniemiecki
Schlagschatten
angielski
bułgarski
francuski
hiszpański
holenderski
portugalski
rosyjski
turecki
włoski
Wohin du gehstniemieckiangielski
bułgarski
czeski
francuski
hiszpański
holenderski
macedoński
portugalski
rosyjski
turecki
włoski
Zukunftniemiecki
12
angielski
hiszpański
holenderski
portugalski
turecki
włoski
AnnenMayKantereit próśb o transkrypcję
I Am Easy angielski 
Moje komentarze
Read about music throughout history