Bolka v minuti (Болка в минути) (tłumaczenie na angielski)

Reklamy

Bolka v minuti (Болка в минути)

Казват изплакваш най-много сълзи за сбъднатите молитви,
мъжът железен без теб сега е, камък до пясък счупен...
Как съм молил Господ за любовта ти - знаем с него двамата...
Питам "И когато всичко се срути, как да свикна с болката"?
 
Припев:
И къде си, ах, питам Бог, да ми каже как да те забравя,
да ми каже твоята любов как се преживява...
Ако знае, че не си за мен, защо изобщо те направи моя,
и защо не каза просто не, щом за теб го моля?
И въпреки да знам, че свършва зле, бих искал пак от Господ теб!
 
Да се откажа от теб ми казват, да те лекувам с друга -
приятели, а не ме познават... друга не съществува!
Час без теб е просто болка в минути, няма друга истина!
Питам "И когато всичко се срути, как да свикна с болката"?
 
Припев:
И къде си, ах, питам Бог, да ми каже как да те забравя,
да ми каже твоята любов как се преживява...
Ако знае, че не си за мен, защо изобщо те направи моя,
и защо не каза просто не, щом за теб го моля?
И въпреки да знам, че свършва зле, бих искал пак от Господ теб!
 
В живота се влюбваш до смърт един път само -
върни се, върни се, за края ни е рано!
След тебе, след тебе сърце за никой нямам!
Умирам, не дишам, но пак не те забравям!
 
Припев:
И къде си, ах, питам Бог, да ми каже как да те забравя,
да ми каже твоята любов как се преживява...
Ако знае, че не си за мен, защо изобщо те направи моя,
и защо не каза просто не, щом за теб го моля?
И въпреки да знам, че свършва зле, бих искал пак от Господ теб!
 
Udostępniono przez CherryCrushCherryCrush dnia sob., 21/03/2015 - 22:58
tłumaczenie na angielskiangielski
Wyrówna akapity
A A

Pain in minutes

Wersje: #1#2
They are saying that you cried a lot of tears for the dreams that came true. ..
The "iiron man" are in front of you like a stone broken in a pieces of sand...
How I prayed a God for your love .....knows only me and Him...
I'm asking "and when everything is crushing down. .how can I get used with the pain"?
Chorus
And where are you. .oh, I'm asking a God now to tell me how to forget you ... to tell me how can I survive your love...iIf he knew that you wasn't for me why he even makes you mine ..? And why he simply didn't say"No" when I was praying him for you?
And even if I knew that it will finish bad...I would want again "you" from God...
To give up from you . are telling me. ..to cure with another...
friends...and even don't know me. ... The other for me don't exist. ...
An hour without you is like a pain in minutes ..don't have other truth. ..I'm asking "and when everything is crushing down. .how can I get used with the pain"?
Chorus
And where are you. .oh, I'm asking a God now to tell me how to forget you ... to tell me how can I survive your love...iIf he knew that you wasn't for me why he even makes you mine ..? And why he simply didn't say"No" when I was praying him for you?
And even if I knew that it will finish bad...I would want again "you" from God
 
You fall in love so deadly once in a lifetime. ..come back, come back, it's early for our end...After you,
after you I don't have a heart for no one else. ..I'm dying , I'm not breathing ...but I won't forget you. ....!
 
Chorus
And where are you. .oh, I'm asking a God now to tell me how to forget you ... to tell me how can I survive your love...iIf he knew that you wasn't for me why he even makes you mine ..? And why he simply didn't say"No" when I was praying him for you?
And even if I knew that it will finish bad...I would want again "you" from God
 
Udostępniono przez BiSkViTkABiSkViTkA dnia śr., 29/04/2015 - 10:18
Komentarz autora:

Regular smile

Źródło tłumaczenia:
Moje komentarze