KAI – Peaches

Stworzone przez Δήμητρα Κου. dnia 30 li. 2021
 KAI – Peaches

Peaches is the second mini album by Kai. It was released on November 30, 2021 with "Peaches" serving as the album's title track.

Zobacz też: Kai (EXO) Discography

Song languages:  angielski, koreański

Artysta:  Kai (EXO)

Tłumaczenia:  angielskiportugalskirosyjskiserbski   4 more

Song languages:  angielski, koreański

Artysta:  Kai (EXO)

Tłumaczenia:  angielskiportugalskirosyjskihiszpański   2 more

Song languages:  angielski, koreański

Artysta:  Kai (EXO)

Tłumaczenia:  angielskiportugalskirosyjskihiszpański

Song languages:  angielski, koreański

Artysta:  Kai (EXO)

Tłumaczenia:  angielskiportugalskirosyjskihiszpański

Język piosenki:  koreański

Artysta:  Kai (EXO)

Tłumaczenia:  angielskiportugalskirosyjskihiszpański

Song languages:  angielski, koreański

Artysta:  Kai (EXO)

Tłumaczenia:  angielskiportugalskirosyjskihiszpański

Moje komentarze
CaughtUpInRVCaughtUpInRV    wt., 30/11/2021 - 13:06

Great mini-album!
Missing 'Vanilla'
Add it please!