Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Polish classics / Polskie klasyki

Stworzone przez Kasia19160 dnia 25 lp. 2019
Polish classics / Polskie klasyki

Here's a collection of the best polish songs of all time

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, rosyjski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, włoski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, niemiecki
+jeszcze 2
, rosyjski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, niemiecki, rosyjski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, rosyjski, turecki

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, esperanto

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, rosyjski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, chorwacki

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, niemiecki

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, włoski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, rosyjski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, niemiecki, włoski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, słowacki

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, kataloński

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, hiszpański
+jeszcze 3
, rosyjski #1, #2, włoski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, hebrajski, włoski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, niemiecki

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2, rosyjski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, esperanto

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, niemiecki

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, francuski, hebrajski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski, portugalski, turecki

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski #1, #2

Język piosenki:  polski

Tłumaczenia:  angielski

Język piosenki:  polski

Komentarze