Cosmic Discretization (tłumaczenie na angielski)

Reklamy

Cosmic Discretization

약속했던 이뤄진 바람
끊어져가요 하나 둘
흩어지는 별들이 슬퍼
혼자 울어도 조각나
잘못한 게 없는데
나는 노력하는데
조각나버리는 건가요
 
Udostępniono przez AlbanianaAlbaniana dnia pon., 04/09/2017 - 15:16
tłumaczenie na angielskiangielski
Wyrówna akapity
A A

Cosmic Discretization

Promised wish came true
but going to disconnect itself
Sorrow fill the dispersed stars,
no matter what you cry
I just take my effort
and I didn't do the wrong things,
It was no use but discretize
 
Translation by Albaniana. If you ever want to republish this translation, please ask for permission first and cite me as the author. Lyrics are protected by copyright./Përkthimi nga Albaniana. Në qoftse ndonjëherë doni të ripublikoni këtë përkthim, të lutem pytni për leje para dhe me citoni si autoria. Tekstet janë mbrojtur nga e drejta e autorit.
Udostępniono przez AlbanianaAlbaniana dnia pon., 04/09/2017 - 15:18
Więcej tłumaczeń piosenki „Cosmic ...”
angielski Albaniana
SeeU: Najbardziej popularne 3
Moje komentarze