Rosja prowadzi haniebną wojnę z Ukrainą.     Bądź z Ukrainą!
Share
Rozmiar czcionki
Oryginalne teksty (piosenek)
Zamień języki stronami

Do prostego człowieka

Gdy znów do murów klajstrem świeżym
Przylepiać zaczną obwieszczenia,
Gdy "do ludności", "do żołnierzy"
Na alarm czarny druk uderzy.
I byle drab, i byle szczeniak
W odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
Że trzeba iść i z armat walić,
Mordować, grabić, truć i palić;
 
Gdy zaczną na tysiączną modłę
Ojczyznę szarpać deklinacją
I łudzić kolorowym godłem,
I judzić "historyczną racją",
O piędzi, chwale i rubieży,
O ojcach, dziadach i sztandarach,
O bohaterach i ofiarach;
 
Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin
Pobłogosławić twój karabin,
Bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,
Że za ojczyznę - bić się trzeba;
Kiedy rozścierwi się, rozchami
Wrzask liter pierwszych stron dzienników,
A stado dzikich bab - kwiatami
Obrzucać zacznie "żołnierzyków".
 
- O, przyjacielu nieuczony,
Mój bliźni z tej czy innej ziemi!
Wiedz, że na trwogę biją w dzwony
Króle z panami brzuchatemi;
Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
Gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
Że im gdzieś nafta z ziemi sikła
I obrodziła dolarami;
Że coś im w bankach nie sztymuje,
Że gdzieś zwęszyli kasy pełne
Lub upatrzyły tłuste szuje
Cło jakieś grubsze na bawełnę.
 
Rżnij karabinem w bruk ulicy!
Twoja jest krew, a ich jest nafta!
I od stolicy do stolicy
Zawołaj broniąc swej krwawicy:
"Bujać - to my, panowie szlachta!"
 
Julian Tuwim
1929
 
Tłumaczenie

To a simple man

When with a fresh glue on the wall again
new notices will be posted
when black print will raise alarm
among the people and the soldiers
and any scoundrel, any jerk
will believe their eternal lie
that we must go and fire cannons,
murder, plunder, poison and burn
 
when on the thousandth prayer they'll begin
to tear the homeland with declination
and delude with a colored emblem
and incite with the historical right
about an inch of soil, glory and borderlands
about fathers, grandfathers and banners
about heroes and victims
 
When a bishop,a pastor, a rabbi will come out
to bless your rifle,
because God himself whispered to him from heaven,
that one must fight for the homeland
When with riots will explode
the scream of letters from the front pages of newspapers
and a herd of wild women
will shower soldiers with flowers
 
Oh, my uneducated friend
my brethren from this or other land
know that alarm bells are sounded
by kings and pot-bellied lords
Know that this is nonsense, ordinary swindle,
when they cry "to arms"
that somewhere oil gushed from the ground
and showered them with dollars
that something in banks is not adding up
that they've smelled somewhere full cashboxes
or the fat rogues have spotted
somewhat fatter tariff on cotton
 
Smash the gun against the street pavement
It is your blood is, theirs is the oil
And from a capital to capital
Shout, defending what you've worked hard for
"We won't be fooled, gentlemen of the gentry!"
 
Komentarze
leszekleszek    pt., 17/02/2023 - 08:59

Neat. My doubt is about line (9) "when on the thousandth prayer they'll begin".
"Modła"/"na modłę..." here is an old Polish idiom = "in the manner of...".
"In the thousandth fashion" is the same as "in the thousandth way".
I'm not sure if there is a similar idiom in English.
In any case, this verse has nothing to do with prayer.
Greetings.

Zgrabne. Wątpliwość mam do wersu (9) "when on the thousandth prayer they'll begin"
"Modła"/"na modłę..." w tym miejscu to stary idiom = "w sposób".
"Na tysiączną modłę" to tyle, co na tysięczny sposób.
Nie jestem pewien, czy istnieje podobny idiom po angielsku.
W każdym razie ten wers nie ma nic wspólnego z modlitwą.
Pozdrawiam.

Read about music throughout history