Reklamy

Eden Ben Zaken teksty piosenek

Eden Ben Zaken
Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
Ad Shetachazor Bechazara | עד שתחזור בחזרהhebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
Transliteracja
angielski
włoski
Al Titkasher Elai (אל תתקשר אליי)hebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
rosyjski
włoski
Bachoref She'avar | בחורף שעברhebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja
angielski
Bachur Mizahav (בחור מזהב)hebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja
angielski
Bo Nissa Layam (בוא ניסע לים)hebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
rosyjski
Bonsoir | בונסווארhebrajskivideoTransliteracja
angielski
Brit Olam (ברית עולם)hebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
Ein Li Otcha (אין לי אותך)hebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja
angielski
rosyjski
Freshangielskivideo
Gentleman (ג'נטלמן)hebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja
angielski
Hayiti Chozeret (הייתי חוזרת)hebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja
angielski #1 #2
czeski
Kach Li Et Halev (קח לי את הלב)hebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
rosyjski
Kshe'etparek (כשאתפרק)hebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja
angielski
Kulam BeEilat (כולם באילת)hebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
Latus lesham | לטוס לשםhebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
rosyjski
Lezot Shenitzcha | לזאת שניצחהhebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
francuski
rosyjski
ukraiński
Malkat Hashoshanim | מלכת השושניםhebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
Transliteracja
angielski
Mangina | מנגינהhebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
Transliteracja
angielski
rosyjski
portugalski
Meksiko | מקסיקוhebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
rosyjski
Meoreset (מאורסת)hebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
Mishtara (משטרה)hebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
Pisa Mizichroni | פיסה מזכרוניhebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
Transliteracja
angielski
Soref Li Baeinaim (שורף לי בעיניים)hebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
Transliteracja
angielski
chorwacki
Taamin Li | תאמין ליhebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja #1 #2
angielski #1 #2
rosyjski
serbski
Tazizu | תזיזוhebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja
angielski
Tel Aviv Balaila (תל אביב בלילה)hebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
serbski
Yalda Ktana (ילדה קטנה)hebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
rosyjski
אגרוף | EgrofhebrajskivideoTransliteracja
angielski
rosyjski
איך אתה יודע | Ech Ata Yodeahebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
rosyjski
ukraiński
אלבינה | Alabinahebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
Transliteracja
angielski
rosyjski
אף אחד - Af Ehadhebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja
angielski
turecki
בא לי לחבק אותךhebrajskivideoangielski
rosyjski
בא לי לחבק אותך | Ba Li Lechabek Otchahebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
bułgarski
בא לי עוד (Ba Li Od)hebrajskivideo
תאמין לי (2016)
געגועים | Ga'aguimhebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
זיכרונות | Zichronothebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
חיים שלי | Chayim Shelihebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
esperanto
rosyjski
turecki
francuski
חצי מדינה | Chetsi Medinahebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
włoski
יאסו | Yasohebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
grecki
arabski
כל מה | Kol Mahebrajskivideo
תאמין לי (2016)
Transliteracja
angielski
כמה רזית (Kama Razit)hebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
לטוס לאירופה (Latus LeEuropa)hebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
מילה של גבר | Mila Shel Geverhebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
מסיבה (Mesiba)hebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
נרדמת (Nirdemet)hebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
עד מתי (Ad Matay)hebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
עוד אוהבת | Od Ohevethebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
צוללת (Tsolelet)hebrajskivideo
תאמין לי (2016)
צועקת | Tzoekethebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
rosyjski
רציתי - ratsítihebrajskivideo
לזאת שניצחה (2017)
Transliteracja
angielski
rosyjski
שומרת מרחק (Shomeret Merchak)hebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
שונה מהנוף | Shone MehanofhebrajskivideoTransliteracja
angielski
rosyjski
שיכורים מאהבה | Shikorim Me'ahavahebrajskivideo
מלכת השושנים (2015)
Transliteracja
angielski
תגיד לי ז'ה טם (Tagid li zhe tem)hebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
תרימו (Tarimu)hebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski
תרקדו (Tirkedu)hebrajskivideo
חיים שלי (2019)
Transliteracja
angielski #1 #2
Moje komentarze