Reklamy

Faye Wong teksty piosenek

Faye Wong
Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
Eyes On Meangielskivideo
Final Fantasy VIII (2007)
chiński
不留 (bù liú)chińskivideo
To Love (2003)
Transliteracja
angielski
grecki
传奇 (Chuán qí)chińskivideoangielski #1 #2 #3
polski
你喜欢不如我喜欢 (Nǐ xǐ huān bù rú wǒ xǐ huān)chińskivideo
寓言
Transliteracja
angielski
你在我心中 (Nǐ zài wǒ xīn zhōng)chińskivideo
但願人長久
Transliteracja
angielski
niemiecki
你快樂 (所以我快樂) (nǐ kuàilè suǒyǐ wǒ kuàilè)chińskivideoTransliteracja #1 #2
angielski
rosyjski
催眠 (Cuī mián)chińskivideoangielski
再見螢火蟲 (Zài jiàn yíng huǒ chóng)chińskivideoangielski
冷戰 (Laang Zin)chiński (kantoński)videoangielski
匆匆那年 (Cōng cōng nà nián)chińskivideo
《匆匆那年》(2015)
angielski
indonezyjski
rosyjski
因為愛情 (Yīn wèi ài qíng)chińskivideo
Eason Chan 《Stranger Under My Skin》 (2011)
Transliteracja
angielski
夢中人 (Mung jung yan)chiński (kantoński)videoTransliteracja
angielski #1 #2
hiszpański
夢遊 (Mung Jau)chiński (kantoński)video
胡思亂想
Transliteracja
angielski
容易受傷的女人 (Róng yì shòu shāng de nǚ rén)chińskivideo
100,000 Whys
Transliteracja
angielski
容易受傷的女人 (Yung yik sau seung dik neui yan)chiński (kantoński)videoangielski #1 #2
寒武紀 (Han Wu Ji)chiński
寓言
寒武記 (hán wǔ jì)chińskivideoangielski
当时的月亮 (Dāng shí de yuè liàng)chińskivideo
只爱陌生人
Transliteracja
angielski
彼岸花 (Bi An Hua)chiński
寓言
悶 (mèn)chińskivideoTransliteracja
angielski
chiński
愛與痛的邊緣 (Oi yu tung dik bin yun)chiński (kantoński)videoTransliteracja
angielski #1 #2
我愿意 (Wǒ yuàn yì)chińskivideo
《迷》(1994)
angielski
arabski
我爱你 (Wǒ ài nǐ)chińskivideoTransliteracja
angielski
执迷不悔 (Jap mai bat fui)chiński (kantoński)videoTransliteracja
angielski
执迷不悔 (Zhí mí bù huǐ)chińskivideoangielski
新房客 (Xin Fang Ke)chiński
寓言
暗湧 (Am Yung)chiński (kantoński)videoangielski
曖昧 (Oi mui)chiński (kantoński)videoangielski
棋子 (Qí zǐ)chińskivideoangielski #1 #2
歲月 (Suì yuè)chińskivideo
2018年电影 《如影随心》
angielski
流年 (Liú nián)chińskivideoTransliteracja
angielski #1 #2 #3
浮躁 (Fú zào)chińskivideoangielski
清風徐來 (Qīng fēng xú lái)chińskivideo
電影《港囧》主題曲 (2015)
白痴 (báichī)chińskivideoangielski
百年孤寂 (bǎinián gūjì)chińskivideoTransliteracja
angielski
矜持 (Jīn chí)chińskivideoangielski
笑忘書 (Xiào wàng shū)chińskivideoangielski
約定 (Yeuk ding)chiński (kantoński)videoTransliteracja
angielski
給自己的情書 (Kap ji gei dik ching syu)chiński (kantoński)videoangielski #1 #2
美错 (Měi cuò)chińskivideo
将爱
angielski
致青春 (Zhì qīng chūn)chińskivideo
《致青春》(2013)
angielski
rosyjski
藍色時分 (Laam Sik Si Fan)chiński (kantoński)
胡思亂想
angielski
邮差 (Yau cha)chiński (kantoński)video
只爱陌生人
angielski
開到荼蘼 (kāi dào tú mí)chińskivideoTransliteracja
angielski
阿修罗 (A Xiu Luo)chiński
寓言
陽寶 (Yáng bǎo)chińskivideo
To Love (2003)
angielski
香奈儿 (Xiang Nai Er)chiński
寓言
Faye Wong dostępne teksty piosenekTłumaczenia
Cocteau Twins - Touch upon touchchińskivideo
Eason Chan - 因为爱情 (Yīn wèi ài qíng)chińskivideo
《Stranger Under My Skin》 (2011)
Transliteracja
angielski
francuski
rosyjski
Teresa Teng - 清平調 (Qīng píng diào)chińskivideo
Moje komentarze