Wytyczne formatowania tekstów piosenek

  1. Podział wiersza: Każdy wers tekstu powinna znajdować się w nowym wierszu, a pierwsza litera każdej z nich powinna być odpowiedniej wielkości.

  2. Verse and chorus separation: Differentiate between the verses and the chorus sections by placing them in separate paragraphs. Use line breaks to separate each line and create a visual separation between stanzas.

  3. Powtarzanie wierszy: jeśli powtarza się określony wers lub fragment tekstu, należy go powtórzyć w tekście daną ilość razy, zamiast używać znaczników „×n”.

  4. Interpunkcja: W tekstach znaków interpunkcyjnych należy używać oszczędnie. Kropki na końcu zdań nie są konieczne. Skup się na używaniu znaków interpunkcyjnych tylko wtedy, gdy są one niezbędne dla jasności lub podkreślenia konkretnego wersu lub frazy.

  5. Dodatkowe informacje: Jeśli istnieją konkretne adnotacje, które są kluczowe dla wykonania lub interpretacji utworu, można je umieścić w komentarzu zgłaszającego lub jako przypisy do określonych części. Nie dodawaj tytułu utworu, linków, informacji o autorze itp. w tekście piosenki.

  6. Zgranie przekładu: Zaleca się dopasowanie liczby wersów w piosence do liczby wersów w przekładzie. Co więcej, dobrze jest podzielić je na taką samą liczbę akapitów, jak ta w piosence. Zapewnia to płynne czytanie i zwiększa użyteczność napisów, o ile są one stosowane.

  7. Tags such as "[Chorus]" or "[Intro: Otto & Joost]" are permitted under the following conditions: each tag must be on a separate line, and within square brackets.