A fost odată (tłumaczenie na angielski)

Reklamy
rumuński

A fost odată

Nu mai există basme, nici eu nu mai exist,
Balaurul e șmecher, iar Făt-Frumos e trist,
Cu cât urcăm în vârstă, ne suntem mai străini,
Te duci, copilărie, și devenim haini,
Bunica și bunicul ce mă-nveleau cântând,
Sunt două cruci de piatră și tac pe sub pământ,
Și mai era și crângul, și-un rău, și niște tei,
Te duci, copilărie, pe toate mi le iei.
 
Strofă 1:
Te rog o clipă să mai stai,
Fă o minune să mă nasc din nou pe 9 Mai,
Să cresc cu mingea în spate la bloc,
Să fur de prin grădini caise verzi și flori de soc,
Să iubesc prima zăpadă,
Să stau cu orele în ger cu sania pe stradă,
Fă cumva, du-mă-napoi la școală,
Să-mi corup colegii toți să lăsăm iar clasa goală,
Da-mi din nou vreo 14 ani,
Ca să m-apuc de rap cu vise-n cap și fără bani,
Fă-mi părinții cum au fost,
Tineri și buni, m-au ținut la adăpost,
Adu-mi poveștile de seară,
Ce m-adormeau așa frumos ca greierii de-afară,
Nu mă trezi în lumea asta ce-i plină de fiare,
Copilărie, iartă-mă c-am vrut să fiu om mare.
 
Făceam p-atunci războaie cu săbii mici de nuc,
Iar după bătălie, mergeam să bem un suc,
Azi ne-omoram pe bune prin diferite căi,
Te duci, copilărie, și devenim mai răi!
 
Strofă 2:
Mi-atât de dor de sărbători,
De bradu’ din sufragerie și de colindători,
De-un ceai de tei, hey, de zâne și zmei,
De flori de gheață ce-mbracau geamul în polei,
Îmi lipsesc cărțile din dormitor,
Și serile-n familie la televizor,
Cel mai frumos parfum venea din cozonaci,
Ce ieșea din mâinile mamei mele dragi!
Mergeam să luăm în fugă guma cu surprize,
Apoi le jucăm la cărți în câteva reprize,
Și nu știam de bani, răutate, sau nevoi,
Copilărie unde fugi, întoarce-te-napoi,
Că m-ai lăsat să cresc, fără să mă opresc,
Și-acum numai în gânduri pot să copilăresc,
Că-mi văd în oglindă fire albe, primul rid,
Te rog, dă-mi înapoi anii ce s-au dus rapid!
 
Din tindă casei mele când mama îmi vorbea,
Fugeau din boltă norii și soarele zâmbea,
Iar tată, orice teamă din vis mi-o spulberă,
Te duci copilărie cu fericirea mea.
 
Strofă 3:
Copilărie, sinonim cu fericire,
Sinonim cu strălucire, acum doar o amintire,
Amintirea orelor pierdute prin cartier,
Pe la scări de bloc sau jocuri prin șantier (doar tu),
Prima dragoste mi-ai dat,
Primele emoții, primii fluturi în stomac,
Tu la fel de tânără, eu m-am schimbat,
Tot cu tine mi-am luat primu’ pumn ce m-a făcut bărbat,
Și mi-ar plăcea să stăm la masă la o vorbă de bine,
Să-mi spui să mai rămân aici să nu mai fug de tine,
Grăbește-te te rog, că se face târziu,
Nu mă căuta când eu n-o să mai fiu.
 
Mi-e grea maturitatea, mi-e greu să fiu docil,
Aș da orice pe lume, să redevin copil.
 
Udostępniono przez Eggplant the KindEggplant the Kind dnia sob., 20/01/2018 - 23:10
Ostatnio edytowano przez VoldimerisVoldimeris dnia niedz., 25/08/2019 - 07:22
tłumaczenie na angielskiangielski
Wyrówna akapity
A A

Once upon a time

Wersje: #1#2
Fairy tales don't exist anymore, I don't even exist anymore
The dragon is cool, and Prince Charming is sad
As we get older, we grow even further apart
You bring childhood and we become wicked
Grandma and grandpa, who tuck me into bed, singing
Are two stone crosses and stay quiet under the ground
And there was also the grove, and a river, and some lime trees
You bring childhood, you take it all from me
 
Verse 1:
Please, stay another moment
It would be a wonder for me to be born again on May 9
To grow up with a ball behind me on the block
To steal unripe apricots and elderflowers from gardens
To love the first snow
To stay for hours in the cold with the sleigh on the street
Do it somehow, take me back to school
So that I can corrupt all my classmates, so that we leave the classroom empty again
Take me back to about 14 years old again
So that I start rapping with dreams in my head and without money
Make my parents how they were back then
Young and good, they sheltered me
Bring me the evening stories
Which put me to sleep as wonderfully as the crickets outside
Don't wake me up anymore in this world, full of beasts
Childhood, forgive me, that I wanted to be a big man
 
Back then, we raged wars with blades made of nuts
And after the battles, we went to drink some juice.
Today, we hate each other seriously, through different paths
You bring childhood, and we become worse!
 
Verse 2:
I miss the holidays so much,
The tree in the living room, and the carolers
I miss a cup of lime tea, hey, and fairies and kites,
And flowers of frost which dressed the window in ice
I miss the books in my bedroom
And the serials we watched together as a family on TV
The best scent came from cake
That came from the hands of my dear mother!
We went to get gum with surprises, running
Now we play with books in several reprises
And we didn't know about money, evil, or need
Childhood, where did you run, come back!
You left me to grow, without stopping
And now only in my thoughts can I be a child
I see my gray hairs in the mirror, the first wrinkle
Please, give me the years back which you took so quickly!
 
From the porch of my mother's home, when mother spoke to me
The clouds ran from the canopy and the sun smiled
And father shattered any fears that I had from my dreams
You take childhood with my happiness
 
Verse 3:
Childhood, synonymous with happiness
Synonym with glow, now only a memory
The memory of the hours lost in the neighborhood
On the stairs of the block or games through the construction site (only you)
You gave me my first love
My first emotions, the first butterflies in my stomach
You are just as young, I have changed
With you I took the first punch which made me a man
And I would like to stay at the table for a good chat
For you to tell me to stay here and not run from you anymore
Hurry up, please, or else you'll be late
Don't look for me when I am no more
 
Maturity is hard for me, it's hard for me to be docile
I would give anything on this Earth to become a child again
 
If I have made a mistake, please, tell me! Thank you!
Dacă am făcut o greșeală, te rog, spune-mi! Mulțumesc!
Udostępniono przez Eggplant the KindEggplant the Kind dnia niedz., 21/01/2018 - 02:20
Ostatnio edytowano przez Eggplant the KindEggplant the Kind dnia wt., 27/08/2019 - 01:50
Więcej tłumaczeń piosenki „A fost odată”
Proszę pomóż przetłumaczyć
F.Charm: Najbardziej popularne 3
Moje komentarze
VoldimerisVoldimeris    niedz., 25/08/2019 - 07:18

The original lyrics have been updated. Please, review your translation.