How Does It Feel? (tłumaczenie na polski)

Reklamy
angielski

How Does It Feel?

How does it feel writing songs on a rainy day?
And how does it feel when someone comes and takes them away?
How does it feel when the words just won’t flow?
 
How does it feel? Stars in a winter’s sky
And how does it feel? You close your eyes and dream you can fly
How does it feel living life on a high or just trying to get by?
 
Don’t run and hide, nobody’s searching
Don’t try to walk away or step aside
You’ve been living life, passing time
So let it shine
 
Hey, there’s a moment waiting
And hey, hear the voices singing a song for the future
There’s inspiration when you close your eyes
 
How does it feel? How does it feel?
How does it feel? You’re waiting at the start of the show
How does it feel when the lights go down low
And time moves so slow?
 
Don’t run and hide, nobody’s searching
Don’t try to walk away or step aside
You’ve been living your life on the line
So let it shine
 
Udostępniono przez Ivan U7nIvan U7n dnia wt., 27/02/2018 - 09:34
tłumaczenie na polskipolski
Wyrówna akapity
A A

Jak to jest?

Jak to jest pisząc piosenki w deszczowy dzień?
A jak to jest, gdy ktoś przychodzi i zabiera je?
Jak to jest, gdy słowa po prostu nie popłyną?
 
Jak to jest? Gwiazdy na zimowym niebie
A jak to jest? Zamykasz oczy i śnisz, że możesz latać
Jak to jest żyć życiem na wysokim poziomie lub po prostu starać się przetrwać?
 
Nie uciekaj i nie ukrywaj się, nikt nie szuka
Nie próbuj iść ani odsunąć się na bok
Żyjesz życiem, mija czas
Więc niech świeci
 
Hej, jest chwila oczekiwania
I hej, usłysz głosy śpiewające piosenkę na przyszłość
Jest inspiracja, gdy zamykasz oczy
 
Jak to jest? Jak to jest?
Jak to jest? Czekasz na początku przedstawienia
Jak to jest, gdy światła padają nisko
A czas porusza się tak wolno?
 
Nie uciekaj i nie ukrywaj się, nikt nie szuka
Nie próbuj iść ani odsunąć się na bok
Żyjesz swoim życiem na linii
Więc niech świeci
 
Udostępniono przez Kasia19160Kasia19160 dnia sob., 20/07/2019 - 07:44
Więcej tłumaczeń piosenki „How Does It Feel?”
polski Kasia19160
Kolekcje zawierające "How Does It Feel?"
Idiomy z "How Does It Feel?"
Moje komentarze