Idan Amedi teksty piosenek

Idan Amedi
Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
אדון הסליחות (Adon Haslichot)hebrajski
פרויקט צמאה 6
אושר (Osher)hebrajskirosyjski
אותיות פורחות באוויר (Otiyot Porchot Ba'avir)hebrajski
אז (Az)hebrajski
בזמן האחרון
אין אותך (Ein Otach)hebrajskiangielski
rosyjski
אלייך (Elaich)hebrajski
(2011) עידן עמדי
Transliteracja
angielski
niemiecki
rosyjski
turecki
węgierski
אמריקה (America)hebrajskiangielski
rosyjski
אני רוצה (Ani Rotze)hebrajskiTransliteracja
angielski
rosyjski
serbski
turecki
בזמן האחרון (BaZman HaAcharon)hebrajski
Be zman haAharon | בזמן האחרון
Transliteracja
angielski
rosyjski
בסוף (Basof)hebrajskiTransliteracja
angielski
polski
rosyjski
בקרוב יפתחו השמיים (BeKarov Yipatchu HaShamayim)hebrajskiTransliteracja
angielski
גם וגם (Gam ve'Gam)hebrajski
בזמן האחרון
דברים יפים לראות (Dvarim Yafim Lir'ot)hebrajski
בזמן האחרון
הדרך שלך (HaDerech Shelcha)hebrajski
המכתב האחרון (HaMichtav Ha'Acharon)hebrajskiTransliteracja
angielski
czeski
rosyjski
זאת האמת (Zot Ha'emet)hebrajski
(2011) עידן עמדי
Transliteracja
angielski
niemiecki
rosyjski
זוכר כמעט הכל (Zocher Kim'at Hakol)hebrajskiTransliteracja
angielski
rosyjski
turecki
חלק מהזמן (Chelek MehaZman)hebrajskiTransliteracja #1 #2
angielski #1 #2 #3
chiński #1 #2
hiszpański
niemiecki
portugalski
rosyjski #1 #2
turecki
ukraiński
יהיה לנו טוב (Yihye Lanu Tov)hebrajski
בזמן האחרון
ישראל (Israel)hebrajski
(2011) עידן עמדי
Transliteracja
niemiecki
turecki
כאב של לוחמים (Ke'ev Shel Lochamim)hebrajski
(2011) עידן עמדי
Transliteracja
angielski #1 #2
czeski
hiszpański
portugalski
rosyjski
כשכל זה יקרה (Kshekol Ze Yikre)hebrajski
(2013) בזמן האחרון
rosyjski
לפני כמה דקות (Lifnei Kama Dakot)hebrajskiTransliteracja
angielski
rosyjski
מה את מרגישה (Ma At Margishá)hebrajskiTransliteracja
angielski
hiszpański
rosyjski
serbski
turecki
מה שנשאר (Ma Shenish'ar)hebrajski
עידן עמדי
Transliteracja
angielski
polski
ממשיך לצעוד (Mamshich Litz'od)hebrajski
בזמן האחרון
מנסים (Menasim)hebrajskiTransliteracja
angielski
rosyjski
hiszpański
מפה לשם (Mipo Lesham)hebrajskiTransliteracja
angielski
rosyjski
מרפסת (Mirpeset)hebrajski
חלק מהזמן
משום מה (Mishum Ma)hebrajskiTransliteracja
נגמר (Nigmar)hebrajski
(2013) בזמן האחרון
Transliteracja
angielski #1 #2
hiszpański
turecki
נשכח או נסלח (Nishkach o Nislach)hebrajski
(2011) עידן עמדי
Transliteracja
angielski
niemiecki
rosyjski
עד שיעלה היום הבא (Ad She'yaale Hayom Haba)hebrajskiTransliteracja
angielski
arabski
rosyjski
עכשיו (Achshav)hebrajski
(2011) עידן עמדי
rosyjski
עכשיו כולם רוקדים (Achshav Kulam Rokdim)hebrajski
Chelek Mehazman
angielski
rosyjski
קרוב (Karov)hebrajski
רצינו להיות
רץ אל האור (Ratz El Ha'or)hebrajski
(2011) עידן עמדי
angielski
hiszpański
שיר השיירה (Shir Hashayara)hebrajskiangielski
שישה (Shisha)hebrajski
שכשנבוא (Shekshenavo)hebrajskiTransliteracja
hiszpański
תמיד היה אותך (Tamid Haya Otach)hebrajski
בזמן האחרון
angielski
תעמולה (Ta'amula)hebrajski
תשליך (Tashlich)hebrajskiangielski
rosyjski
Idan Amedi wykonywany również przezTłumaczenia
Yigal Bashan - סיון (Sivan)hebrajskiangielski
Moje komentarze
Read about music throughout history