باب النجار مخلع

Udostępniono przez BlackCat dnia sob., 19/09/2015 - 14:37

Idiomatyczny przekład "باب النجار مخلع"

Sardinian (northern dialects)
In domu de ferreri, schironi de linna
angielski
The shoemaker's son always goes barefoot.
Wyjaśnienie:
angielski #1, #2, chiński
francuski
C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé
Wyjaśnienie:
francuski
Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé
Wyjaśnienie:
hindi
हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता
Wyjaśnienie:
hindi
दीये तले अन्धेरा
Wyjaśnienie:
hindi
दूसरों को नसीहत खुद मियॉँ फ़ज़ीहत
Wyjaśnienie:
hiszpański
En casa del herrero, cuchillo de palo
Wyjaśnienie:
hiszpański
En la casa del herrero, el cuchillo es de palo
Wyjaśnienie:
hiszpański #1, #2
niemiecki
Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe
perski
كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد
Wyjaśnienie:
polski
Szewc bez butów chodzi.
rosyjski
Сапожник без сапог
Wyjaśnienie:
rosyjski #1, #2
turecki
terzi kendi söküğünü dikemez
Wyjaśnienie:
wenecki
In casa del scarpèr 'i ga le scarpe rote
Wyjaśnienie:

Znaczenie „باب النجار مخلع”

arabski

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻣﺨﻠﻊ، ﻣﺜﻞ
ﻳﻀﺮﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﺍﻭ ﻓﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ

Wyjaśnione przez stary nightstary night dnia pt., 10/03/2017 - 14:56
Explained by stary nightstary night