دل باختن

Udostępniono przez ahmad aziz dnia śr., 03/06/2020 - 09:53

Idiomatyczny przekład "دل باختن"

angielski
To lose one's heart to somebody (or something)
Wyjaśnienie:

Znaczenie „دل باختن”

perski

عاشقِ کسی شدن

Wyjaśnione przez ahmad azizahmad aziz dnia śr., 03/06/2020 - 09:53
Explained by ahmad azizahmad aziz

"دل باختن" w tekście piosenki

Googoosh - نمی‌دونی

راه نجات من از این بیداد نمی شوی

عاشق شدن تنها فقط دل باختن که نیست
با شیرین شیرین گفتنت فرهاد نمی شوی