دماغ کسی چاق بودن

Udostępniono przez ahmad aziz dnia niedz., 05/12/2021 - 19:55
  • idiom: دماغ کسی چاق بودن
  • Język: perski
  • Wyjaśnione znaczenie: perski

Znaczenie „دماغ کسی چاق بودن”

perski

سرحال بودن، سلامت بودن

Wyjaśnione przez ahmad azizahmad aziz dnia niedz., 05/12/2021 - 19:55
Explained by ahmad azizahmad aziz