Đói cho sạch, rách cho thơm

Udostępniono przez For Debut dnia niedz., 25/07/2021 - 03:02

Znaczenie „Đói cho sạch, rách cho ...”

angielski

That is, even if we must live in poverty, we must keep our good virtues
(Nghĩa là phải an phận nghèo, cùng phải giữ danh giữ tiếng)

Wyjaśnione przez For DebutFor Debut dnia niedz., 25/07/2021 - 03:02
Explained by For DebutFor Debut