Reklamy

Jacky Cheung teksty piosenek

Jacky Cheung
Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
一生一火花 (Yat sang yat fo fa)chiński (kantoński)video
Touch of Love (2000)
Transliteracja
angielski
一路上有你 (Yī lù shàng yǒu nǐ)chińskivideo
The Goodbye Kiss (1993)
Transliteracja
angielski
三天两夜 (Sān tiān liǎng yè)chińskivideoTransliteracja
angielski
francuski
grecki
你的名字 我的姓氏 (Nei dik ming ji ngo dik sing si)chiński (kantoński)video
Love & Symphony (1996)
angielski
別問 (Bié wèn)chińskivideoangielski
原來只要共你活一天 (Yun loi ji yiu gung nei wut yat tin)chiński (kantoński)video
The Never Old Legend (1997)
angielski
只想一生跟你走 (Ji seung yat sang gan nie jau)chiński (kantoński)video
Me and You (1993)
angielski
台北不是傷心地 (Tái běi bù shì shāng xīn dì)chińskivideo
想和你去吹吹風 (1997)
吻别 (Wěn bié)chińskivideo
《吻别》(1993)
Transliteracja
angielski #1 #2
咖啡 (kāfēi)chińskivideoTransliteracja
angielski
grecki
太陽星辰 (tàiyáng xīngchén)chińskivideoTransliteracja
angielski
她来听我的演唱会 (tā lái tīng wǒ de yǎnchànghui)chińskivideo
Walk By (1999)
Transliteracja
angielski
定風波 (dìng fēngbō)chińskivideoTransliteracja
angielski
寂寞的男人 (Jik mok dik nam yan)chiński (kantoński)videoangielski
左右為難 (Zuǒ yòu wéi nán)chińskivideo
心如刀割 (xīn rú dāo gē)chińskivideoTransliteracja
angielski
心碎了無痕 (xīn suì liǎo wú hén)chińskivideoTransliteracja
angielski
忘記你我做不到 (wàngjì nǐ wǒ zuò bù dào)chińskivideo
忘記你我做不到 (1996)
Transliteracja
angielski
indonezyjski
情已逝 (Ching yi sai)chiński (kantoński)videoangielski
情書 (qíngshū)chińskivideo
忘记你我做不到 (1996)
Transliteracja
angielski
情網 (qíngwǎng)chińskivideoTransliteracja
想和你去吹吹风 (xiǎng hé nǐ qù chuī chuīfēng)chińskivideoTransliteracja
angielski
愛是永恆 (ài shì yǒnghéng)chińskivideoTransliteracja
angielski
愛的卡幫 (Oi dik ka bong)chiński (kantoński)videoangielski
慢慢 (mànman)chińskivideoTransliteracja
angielski
我應該 (Ngo ying goi)chiński (kantoński)videoTransliteracja
angielski
我等到花兒也謝了 (Ngo dang dou fa yi ya je liu) chiński (kantoński)videoTransliteracja
angielski
我等到花兒也謝了 (wǒ děngdào huā er yě xièle)chińskivideoTransliteracja
angielski
我醒著做夢 (Wǒ xǐng zhe zuò mèng)chińskivideo
Wake-up Dreaming (2014)
Transliteracja
angielski
時間有淚 (shíjiān yǒu lèi)chińskivideoTransliteracja
angielski
李香蘭 (Lei heung laan)chiński (kantoński)video
《梦中的你》(1990)
楚歌 (Cho go)chiński (kantoński)video
電視劇「楚河漢界」插曲 (1985)
angielski
樓上來的聲音 (Lau seung loi dik seng yam)chiński (kantoński)videoangielski
每天愛你多一些 (Mui tin oi nei do yat se)chiński (kantoński)video
Lova and Obsession (1991)
angielski
流星下的願 (liúxīng xià de yuàn)chińskivideo
Snow Wolf Lake
Transliteracja
angielski
深海 (shēnhǎi)chińskivideoTransliteracja
angielski
用余生去愛 (yòng yúshēng qù ài)chińskivideoTransliteracja
angielski
真愛 (zhēn'ài)chińskiTransliteracja
angielski
indonezyjski
祝福 (zhùfú)chińskivideo
三年两语
Transliteracja
angielski
离人 (Lí rén)chińskivideo
秋意浓 (qiū yì nóng)chińskivideo
吻别 (1990)
Transliteracja #1 #2
angielski #1 #2
japoński
rosyjski
francuski
portugalski
舊情綿綿 (Gau ching min min)chiński (kantoński)videoangielski
這麼近(那麼遠) (Je mo gan na mo yun)chiński (kantoński)videoangielski
遙遠的她 (Yiu yun dik ta)chiński (kantoński)video
Amour
angielski
霸王别姬 (Ba wong bit gei)chiński (kantoński)video
電視劇「楚河漢界」插曲 (1985)
angielski
餓狼傳說 (Ngo long chyun syut)chiński (kantoński)video
Born to Be Wild (1994)
angielski
Moje komentarze