Advertisements

Lana Del Rey teksty piosenek

Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
13 Beachesangielskivideo
Lust for Life
arabski
czeski
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
holenderski
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
1949angielskivideo
CD Single
arabski
azerbejdżański
bośniacki
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
polski #1 #2
portugalski
rosyjski
serbski
słowacki
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2
ukraiński
węgierski
włoski
24angielskivideo
Honeymoon
chorwacki
fiński
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
A Star For Nickangielskivideo
Sirens
azerbejdżański
bośniacki
chorwacki
grecki #1 #2
hiszpański
macedoński
polski #1 #2
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
tongijski (Tonga)
turecki
ukraiński
włoski
Afraidangielskivideo
Born To Die: Paradise Edition
bośniacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
perski
polski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
All Smilesangielskivideo
Single
bułgarski
chorwacki
francuski
grecki
macedoński
polski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
włoski
All You Needangielskivideo
Sirens (2005)
azerbejdżański
bośniacki
francuski #1 #2
grecki
hiszpański
litewski
macedoński
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
ukraiński
włoski
Americanangielskivideo
The Paradise Edition
bośniacki
chiński
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Angels Foreverangielskivideo
Single
azerbejdżański
chorwacki
francuski
grecki #1 #2
gruziński
hiszpański
macedoński
niemiecki #1 #2
polski #1 #2
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Art Decoangielskivideo
Honeymoon
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
rosyjski
serbski
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
japoński
Aviationangielskivideo
Sirens (A.K.A. May Jailer)
azerbejdżański
chorwacki
francuski
grecki
macedoński
polski
rosyjski
serbski
turecki
włoski
Axl Rose Husbandangielskivideo
Single
chorwacki
francuski
grecki
macedoński
polski
serbski
turecki
włoski
azerbejdżański
Baby Blue Loveangielskivideo
Single
grecki
macedoński
serbski
turecki
Back To The Basicsangielskivideo
CD Single
chorwacki
grecki
hiszpański
macedoński
polski
rosyjski
serbski
turecki
węgierski
włoski
azerbejdżański
Backfireangielskivideo
Single
chorwacki
francuski
grecki
macedoński
niemiecki
polski
rumuński
turecki
włoski
perski
węgierski
Bad Diseaseangielskivideo
Sirens (A.K.A. May Jailer)
chorwacki
grecki
macedoński
polski
serbski
turecki
włoski
BBM Babyangielskivideogrecki
macedoński
polski
turecki
włoski
węgierski
Be Insaneangielskivideogrecki
hiszpański
polski
rosyjski
serbski
turecki
włoski
Be My Daddyangielskigrecki #1 #2
macedoński
turecki
włoski
Beautiful People, Beautiful Problemsangielskivideo
Lust For Life
fiński
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
portugalski
rosyjski
serbski
turecki
węgierski
włoski
Beautiful Playerangielskivideo
Single (2013)
chorwacki
grecki
hiszpański
macedoński
polski
rosyjski
serbski
turecki
węgierski
włoski
Because of Youangielskivideo
Born To Die: Paradise Edition (Unreleased)
grecki
hiszpański
holenderski
macedoński
polski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Behind Closed Doorsangielskivideomacedoński
polski
rosyjski
turecki
włoski
Behind Closed Doors (Demo)angielskivideogrecki
polski
portugalski
turecki
Bel Airangielskivideo
Born To Die:"The Paradise Edition"
bośniacki
chorwacki
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
holenderski
macedoński
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski #1 #2
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2 #3
węgierski #1 #2
włoski
Bentleyangielskivideogrecki
macedoński
włoski
Best American Record (Architecture)angielskivideofrancuski
macedoński
turecki
włoski
węgierski
Big Bad Wolfangielskivideo
Single
azerbejdżański
chorwacki
czeski
francuski
grecki
macedoński
polski
rosyjski
serbski
turecki #1 #2
ukraiński
włoski
Big Eyesangielskivideo
Big Eyes OST (2015)
arabski
bułgarski
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
rumuński
serbski
turecki
wietnamski
węgierski
włoski #1 #2 #3
Birds Of A Featherangielski
Sirens
chorwacki #1 #2
grecki
hiszpański
macedoński
polski
serbski
turecki
włoski
Black Beautyangielskivideo
Ultraviolence [Deluxe Edition] (2014)
bośniacki
chorwacki
francuski
grecki #1 #2
gruziński
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
wietnamski
węgierski
włoski
Blizzardangielski
From The End
grecki
macedoński
polski
turecki
włoski
Blue Jeansangielskivideo
Born To Die (2012)
arabski
azerbejdżański
bośniacki
bułgarski
chorwacki #1 #2
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2 #3 #4 #5
gruziński
hiszpański #1 #2 #3
koreański
litewski
macedoński #1 #2
niemiecki
perski
polski
portugalski #1 #2
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3
turecki #1 #2 #3 #4
ukraiński
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski #1 #2
Blue Jeans (Smims & Belle Remix) (ft. Azealia Banks)angielski
Blue Jeans - Remix EP
Blue Velvetangielskivideo
Born to Die - The Paradise Edition
azerbejdżański
bośniacki
chorwacki
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
indonezyjski
koreański
macedoński
niemiecki #1 #2
norweski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2
ukraiński
węgierski
włoski
Boarding Schoolangielskivideo
Single
chorwacki
grecki
hiszpański
macedoński
polski
rumuński
serbski
turecki
włoski
Body Electricangielskivideo
The Paradise Edition Track
bośniacki
chorwacki
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
macedoński
niemiecki
perski
polski #1 #2
portugalski
serbski
turecki #1 #2
ukraiński
węgierski
włoski
Bollywood Hawaiiangielskimacedoński
włoski
Born to Dieangielskivideo
Born to Die
arabski
arabski (pozostałe odmiany)
azerbejdżański #1 #2
bośniacki
bułgarski
chorwacki
czeski
fiński
francuski
grecki #1 #2 #3 #4
gruziński
hiszpański #1 #2
holenderski
japoński
koreański
litewski
macedoński #1 #2
niemiecki #1 #2 #3
perski #1 #2
polski #1 #2
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3 #4
szwedzki
słowacki
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2
ukraiński
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski #1 #2
Break My Fallangielskivideochorwacki
grecki
hiszpański
macedoński
polski
serbski
turecki
włoski
Breaking My Heartangielskivideo
Single
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
polski
serbski
turecki
włoski
Brite Litesangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
chorwacki
francuski
grecki
macedoński
niemiecki
polski
rosyjski
serbski
turecki
węgierski
włoski
Brooklyn Babyangielskivideo
Ultraviolence
bułgarski
chorwacki
francuski
grecki
gruziński
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Burning Desireangielskivideo
Born To Die (2012)
bośniacki
chorwacki
francuski
grecki #1 #2
macedoński
niemiecki #1 #2
polski #1 #2
portugalski
serbski
turecki
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski
Burnt Norton (Interlude)angielskivideo
Honeymoon
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
polski
rosyjski
tongijski (Tonga)
turecki
węgierski
włoski
Butterfliesangielskivideochorwacki
grecki
hiszpański
macedoński
polski
rumuński
serbski
turecki
Butterflies (Part 2)angielskivideo
Other
grecki
macedoński
polski
rosyjski
serbski
turecki
C U L8R Alligatorangielskivideo
Single
francuski
macedoński
polski
szwedzki
turecki
Carmenangielski, francuskivideo
Born To Die (2012)
angielski
bośniacki
francuski
grecki #1 #2 #3 #4
gruziński
hebrajski
hiszpański
holenderski
macedoński
niemiecki
perski
polski #1 #2
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński
serbski #1 #2 #3 #4
turecki #1 #2 #3 #4 #5
węgierski
włoski
Catch & releaseangielskivideomacedoński
Caught You Boyangielskivideogrecki
macedoński
turecki
Changeangielski
Lust For Life
fiński
francuski
grecki #1 #2
macedoński
portugalski
serbski
turecki #1 #2
węgierski
arabski
Chelsea Hotel No 2 (Leonard Cohen)angielskivideogrecki
Cherryangielskivideo
Lust For Life
chorwacki
francuski
grecki #1 #2 #3
hiszpański
macedoński
niemiecki
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Cherry Blossomangielskivideogrecki
japoński
macedoński
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
Children of the Bad Revolutionangielskivideo
Single
grecki
macedoński
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
Children of the Bad Revolution (Demo)angielskivideo
Cinnamonangielskivideogrecki
portugalski
turecki #1 #2
Coachella - Woodstock in My Mindangielskivideofrancuski
grecki
hiszpański
macedoński
portugalski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
rosyjski
Colaangielskivideo
Born To Die - The Paradise Edition
białoruski
bośniacki
chorwacki
czeski
francuski
grecki #1 #2 #3
macedoński
niemiecki #1 #2
portugalski
rosyjski
serbski
turecki #1 #2 #3
ukraiński
węgierski
włoski
Come When You Call Me Americaangielskivideo
Single
chorwacki
grecki
macedoński
serbski
turecki
Criminals Run The Worldangielskivideomacedoński
Crooked Copangielskivideo
Unreleased
macedoński
turecki
Cruel Worldangielskivideo
Ultraviolence
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
tajski
turecki
węgierski
włoski
Daddy Issuesangielskivideo
Single
macedoński
turecki
Damn youangielskivideo
Single
arabski
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański #1 #2
macedoński
niemiecki
portugalski
serbski #1 #2
turecki #1 #2 #3
węgierski
włoski
Dangerous Girlangielskivideo
Single
chorwacki
grecki
hiszpański
macedoński
turecki
włoski
węgierski
Dark Paradiseangielskivideo
Born To Die (2012)
arabski
azerbejdżański
bośniacki
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2 #3 #4 #5 #6
hiszpański #1 #2 #3
holenderski #1 #2
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski #1 #2
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski #1 #2
szwedzki
słowacki
turecki #1 #2 #3 #4 #5 #6
ukraiński
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski
Dark Paradise (Demo)angielskimacedoński
Daytona Methangielskivideo
Unreleased
macedoński
turecki
Deliciousangielskivideo
Single
czeski
grecki
macedoński
polski
serbski
turecki
ukraiński
włoski
Diet Mountain Dewangielskivideo
Born To Die (2012)
bośniacki
francuski
grecki #1 #2
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Discoangielskivideo
Single
francuski
grecki
macedoński
polski
turecki
węgierski
Don’t Let Me Be Misunderstoodangielskivideo
Honeymoon (2015)
francuski
grecki
macedoński
serbski
turecki #1 #2
Driving In Cars With Boysangielskivideo
other
bośniacki #1 #2
grecki
hiszpański
macedoński
portugalski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
Dum Dumangielskivideo
Single
grecki
macedoński
serbski
turecki
węgierski
włoski
Dynamiteangielskivideo
CD Single
grecki
macedoński
serbski
turecki
Elvisangielskivideogrecki
macedoński
End of the Worldangielskiarabski
azerbejdżański
bośniacki
czeski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
macedoński #1 #2
polski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
Every Man Gets His Wishangielskivideo
Single
czeski
grecki
macedoński
rumuński
serbski
turecki
węgierski
Fake Diamondsangielskivideo
single
chorwacki
francuski
grecki
litewski
macedoński
serbski
turecki
węgierski
Find My Own Wayangielskivideo
Sirens
grecki
macedoński
turecki
Fine Chinaangielskivideochiński
grecki
hiszpański
macedoński
rumuński
serbski
turecki
wietnamski
węgierski
Flipsideangielskivideo
Ultraviolence (Japan Edition)
chorwacki
francuski
grecki
macedoński
portugalski
serbski
turecki
węgierski
włoski
Florida Kilosangielskivideo
Ultraviolence (Deluxe Edition)
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
polski
portugalski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
arabski
perski
rosyjski
For Kangielskivideo
Sirens
grecki
macedoński
turecki
For K Part 2angielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
francuski
grecki
macedoński
polski
turecki
węgierski
For youangielskigrecki
macedoński
turecki
Fordham Roadangielskivideo
Other
macedoński
turecki
Freakangielskivideo
Honeymoon (2015)
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
macedoński
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
Fucked My Way Up To The Topangielskivideo
Ultraviolence
bułgarski
fiński
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
Gangsta Boyangielskivideo
Born To Die: Paradise Edition
chorwacki
francuski
grecki
macedoński
serbski
turecki
włoski
węgierski
Get drunkangielskivideo
Single
bułgarski
grecki #1 #2 #3
macedoński
serbski
turecki
włoski
Get Freeangielskivideo
Lust For Life
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
arabski
Ghetto Babyangielskivideogrecki
macedoński
turecki
węgierski
Girl That Got Awayangielskivideomacedoński
Go go dancerangielskivideo
Single
francuski
grecki
macedoński
turecki
włoski #1 #2
perski
God Bless America - And All Beautiful Women In Itangielskivideo
Lust For Life
francuski
grecki
hiszpański #1 #2 #3
macedoński
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
God Knows I Triedangielskivideo
Honeymoon
bułgarski
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
macedoński
serbski
turecki
węgierski
włoski
Gods and Monstersangielskivideo
Born To Die: The Paradise Edition
arabski
bośniacki
francuski
grecki #1 #2 #3
hiszpański
macedoński
niemiecki #1 #2 #3
portugalski
rumuński
serbski #1 #2
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2 #3 #4 #5
wietnamski #1 #2
węgierski #1 #2 #3
włoski
koreański
golden grillangielskigrecki
macedoński
turecki
Goodbye kissangielskivideo
Single
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
perski
polski
serbski
turecki #1 #2
włoski
Grammaangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
chorwacki
francuski
grecki
macedoński
polski
rosyjski
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Greenwichangielskivideo
Unreleased
francuski
macedoński
Groupie Loveangielskivideo
Lust For Life
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
portugalski
rosyjski
serbski
turecki
włoski
węgierski
Guns and Rosesangielski
Ultraviolence (Deluxe Edition)
grecki
macedoński
niemiecki
portugalski
serbski
turecki
węgierski
Hangin' Aroundangielskivideo
Unreleased
macedoński #1 #2
Hawaiian Tropicangielskivideomacedoński
rumuński
tongijski (Tonga)
turecki
Heartshaped Chevroletangielskivideomacedoński
Heavy Hitterangielskivideo
single
grecki
macedoński
serbski
Heroinangielskivideo
Lust for Life (2017)
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
High by the Beachangielskivideo
Honeymoon
arabski
azerbejdżański
bułgarski
francuski
grecki
gruziński
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
tongijski (Tonga)
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
perski
Hit & Runangielskivideo
Single
bułgarski
grecki
macedoński
niemiecki
rosyjski
serbski
turecki
węgierski #1 #2
włoski
Hollwood Movieangielskivideo
Hollywoodangielskivideobośniacki
macedoński
serbski
turecki
węgierski
Hollywood's Deadangielskivideo
Single
francuski
grecki
macedoński
rosyjski
turecki
węgierski
włoski
Honeymoonangielskivideo
Honeymoon
francuski
grecki #1 #2 #3
gruziński
hiszpański
macedoński
portugalski
rosyjski
serbski
turecki
węgierski #1 #2
włoski
Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have - But I Have itangielskivideo
Norman fucking rockwell
grecki
hiszpański
macedoński
serbski
turecki
włoski
węgierski
hot hot hotangielskimacedoński
How Do You Know Me So Wellangielski
Sirens
macedoński
turecki
How To Disappearangielski
Norman Fucking Rockwell
grecki
rosyjski
turecki
włoski
Hundred Dollar Billangielskivideo
Single
grecki
hiszpański
macedoński
rumuński
turecki
węgierski
I Can Flyangielskivideo
Big Eyes OST (2015)
francuski
grecki #1 #2
macedoński
rumuński
serbski
turecki
węgierski
I Don't Want To Goangielskivideo
Single
grecki
macedoński
serbski
turecki
węgierski
udmurcki
I Want It Allangielskimacedoński
I Was In A Bad Wayangielskivideomacedoński
I'm Indebted To Youangielski
Sirens
macedoński
turecki #1 #2
In My Feelingsangielski
Lust For Life
francuski
grecki #1 #2
macedoński
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
In The Sunangielskivideomacedoński
węgierski
In Wendyangielski
From The End
macedoński
Is It Wrongangielskivideo
Single
francuski
grecki
macedoński
turecki
węgierski
Is This Happinessangielski
Ultraviolence (2014)
chorwacki
grecki
macedoński
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
Jealous Girlangielskivideo
Single
chorwacki
grecki
holenderski
macedoński
niemiecki
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
JFKangielskivideo
Unreleased
fiński
grecki
hiszpański
macedoński
turecki
węgierski
Jimmy Gneccoangielskivideo
Single
chorwacki
macedoński
serbski
turecki
Jumpangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
francuski
grecki
macedoński
polski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
Kill Killangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
bułgarski
grecki
macedoński
polski
rumuński
serbski
słowacki
turecki
węgierski
włoski
Kinda Outta Luckangielskivideo
Single
bułgarski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
rosyjski
serbski
turecki
węgierski
Last Girl On Earthangielskivideo
Single
bośniacki
bułgarski
grecki
macedoński
serbski
turecki
węgierski
Let My Hair Downangielskivideomacedoński
turecki
Life Is Beautifulangielskimacedoński
niemiecki
Lift Your Eyesangielskivideo
Single
macedoński
turecki
Live or Dieangielskivideobułgarski
francuski
hiszpański #1 #2
macedoński
turecki #1 #2
węgierski
Living without youangielski
Lolitaangielskivideo
Born To Die (2012)
bośniacki
francuski
grecki #1 #2 #3
macedoński
niemiecki
polski
rosyjski
serbski #1 #2
słowacki
turecki #1 #2
węgierski
Loveangielskivideoazerbejdżański
bułgarski
chorwacki #1 #2
duński
estoński
fiński
francuski
grecki #1 #2 #3
hebrajski
hiszpański #1 #2
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński #1 #2
serbski #1 #2
tongijski (Tonga)
turecki
ukraiński
węgierski
włoski
Love (2017)angielskivideo
Lucky Onesangielskivideo
Born To Die (2012)
bośniacki
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
serbski
turecki #1 #2
ukraiński
węgierski
włoski
Lust for Lifeangielskivideo
Lust for Life
arabski
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
japoński
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
włoski
Lust for Life [Album trailer]angielskivideofrancuski
grecki
turecki
węgierski
Maha Mahaangielskivideogrecki
macedoński
turecki
Making Outangielskivideo
Single
grecki
macedoński
turecki
Mariners Apartment Complexangielskivideo
LDR6
francuski
grecki
macedoński
portugalski
rosyjski
serbski
turecki #1 #2 #3
włoski
arabski
węgierski
Match Made In Heavenangielskivideo
Cd single
grecki
macedoński
Meet Me In The Pale Moonlightangielskivideohiszpański
macedoński
portugalski
serbski
turecki
węgierski
Mermaid Hotelangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
albański
bułgarski
francuski
grecki
macedoński
polski
serbski #1 #2
turecki
węgierski
Methamphetaminesangielskivideo
Single
macedoński
turecki
Midnight Dancer Girlfriendangielskivideomacedoński
Million Dollar Manangielskivideo
Born To Die (2012)
bośniacki
chorwacki
francuski
grecki #1 #2 #3
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rumuński
serbski #1 #2
turecki #1 #2
wietnamski
węgierski
włoski
Moi je joueangielskivideo
Single
macedoński
turecki
Money Honeyangielskivideo
Single
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
polski
serbski
turecki #1 #2
węgierski
Money Power Gloryangielskivideo
Ultraviolence
bułgarski
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
More Mountainsangielski
From The End
macedoński
Motel 6angielskivideo
Single
macedoński
turecki
Music To Watch Boys Toangielski
Honeymoon (2015)
francuski
grecki
macedoński
rumuński
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
My Best Daysangielskivideo
Unreleased
francuski
hiszpański
macedoński
portugalski
serbski
turecki
węgierski
My Momma angielskivideo
Sirens
macedoński
serbski
turecki
My Song 57angielskivideo
Unreleased
National Anthemangielskivideo
Born To Die (2012)
bośniacki
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2 #3
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
turecki #1 #2 #3
węgierski
włoski
National Anthem Monologue (I Still Love Him)angielskivideo
Born To Die (2012)
arabski
bośniacki
bułgarski
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
holenderski #1 #2
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski
turecki #1 #2 #3
węgierski #1 #2
włoski #1 #2
Never let me goangielskivideo
Unreleased
bośniacki
bułgarski
francuski
grecki
gruziński
hiszpański
holenderski
macedoński
polski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
szwedzki
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Next To Meangielskivideo
Sirens
bułgarski
francuski
grecki
macedoński
serbski
turecki
ukraiński
węgierski
Noirangielskivideo
Single
macedoński
rumuński
turecki
Off To The Racesangielskivideo
Born To Die (2012)
albański
chorwacki
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
portugalski
rosyjski
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Oh Say Can You Seeangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
białoruski
francuski
grecki
macedoński
polski
rosyjski #1 #2
serbski
turecki
Ohh Babyangielskivideo
Other
hiszpański
macedoński
rumuński
turecki
Old Moneyangielskivideo
Ultraviolence
francuski
grecki #1 #2
gruziński
hiszpański
macedoński
perski
portugalski
rumuński
serbski
turecki #1 #2 #3
węgierski
On Our Wayangielskivideo
CD Single
grecki
macedoński
polski
serbski
turecki
Once Upon A Dreamangielskivideo
Maleficent (OST)
bośniacki
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2 #3
hiszpański
holenderski
indonezyjski
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski
rumuński
serbski
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2
ukraiński
węgierski
włoski
Other Womanangielskivideo
Unreleased
Out With a Bangangielskivideo
Sirens (2005)
grecki
macedoński
turecki
Paradiseangielskivideo
Unreleased Songs
chorwacki
macedoński
serbski
turecki
węgierski
Parisangielskivideo
Single
bułgarski
chorwacki
grecki
macedoński
polski
serbski
turecki
węgierski
Party Girlangielskivideo
Single
macedoński
rosyjski
serbski
turecki
perski
Pawn Shop Bluesangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
francuski
grecki
macedoński
polski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
Pin-Up Galoreangielskivideo
Single
macedoński
turecki
węgierski
Playgroundangielskimacedoński
Playing Dangerousangielskivideo
Single
bośniacki
chorwacki
francuski
grecki
macedoński
rumuński
serbski
turecki
Pretty Babyangielski
Sirens
macedoński
serbski
turecki
Pretty When You Cryangielskivideo
Ultraviolence
bułgarski
chorwacki
francuski
grecki #1 #2
hiszpański #1 #2
macedoński
portugalski
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
Prideangielskivideo
Single
chorwacki
grecki
macedoński
turecki
Prom Song (Gone Wrong)angielskivideo
Single
francuski
macedoński
turecki
Puppy loveangielskivideo
Single
francuski
hiszpański
macedoński
turecki
Push Me Downangielskivideo
Single
macedoński
Put Me In A Movieangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
bułgarski
chorwacki
francuski
grecki
japoński
koreański
macedoński
polski
serbski
turecki #1 #2
węgierski
Put The Radio Onangielskivideo
Single
macedoński
serbski
turecki
węgierski
Put your lips togetherangielskimacedoński
Queen Of Disasterangielskivideo
Single
azerbejdżański
bułgarski
chorwacki
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rumuński
serbski
turecki
węgierski
Queen of the Gas Stationangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
chorwacki
grecki
macedoński
polski
rumuński
turecki
Radioangielskivideo
Born To Die (2012)
bośniacki
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
serbski
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
Raise Me Up (Mississippi South)angielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
macedoński
polski
turecki
Religionangielskivideo
Honeymoon
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
indonezyjski
macedoński
serbski
turecki
węgierski
włoski
Resistanceangielskimacedoński
Rideangielskivideo
Born To Die (2012)
arabski
bułgarski
chiński
chorwacki
francuski #1 #2 #3
grecki #1 #2 #3
gruziński
hiszpański
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2 #3
węgierski
włoski
starofrancuski
ukraiński
Ride (Full)angielskivideo
Born To Die: The Paradise Edition
włoski
Ride (Video intro / outro dialogue) lyricsangielskivideo
Born To Die: Paradise Edition
arabski
francuski
grecki
gruziński
hiszpański
macedoński
rumuński
turecki
węgierski #1 #2
włoski
arabski (pozostałe odmiany)
Ridin'angielskivideo
Ridin'
macedoński
rumuński
węgierski
Rosesangielskivideofrancuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
turecki #1 #2
węgierski
Sad Girlangielskivideo
Ultraviolence
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
portugalski
serbski
turecki
węgierski
włoski
Salvatoreangielskivideo
Honeymoon
francuski
grecki
gruziński
hiszpański
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
turecki #1 #2 #3
węgierski
włoski
Scarfaceangielskimacedoński
Serial Killerangielskivideo
Born To Die-Paradise Edition
chorwacki
francuski #1 #2
grecki #1 #2
hiszpański
macedoński
perski
portugalski
rumuński
serbski
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
armeński
indonezyjski
Shades Of Coolangielskivideo
Ultraviolence (2014)
bułgarski
chorwacki
fiński
francuski
grecki #1 #2
gruziński
hiszpański
macedoński
niemiecki
perski
portugalski
rosyjski
serbski
turecki
węgierski
włoski
She's not Me !angielskivideo
Single
grecki
hiszpański #1 #2
macedoński
serbski #1 #2
turecki
węgierski
Smartyangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
chorwacki
macedoński
polski
turecki
Smilerangielski
So Legitangielskivideogrecki
macedoński
Some Things Last A Long Timeangielskimacedoński
Spot Lite De-Liteangielski
Single
macedoński
turecki
St.Tropez (AKA Party Girl)angielskivideogrecki
węgierski
Starry Eyedangielskivideomacedoński
turecki
węgierski
Strange Loveangielskimacedoński
Summer Bummerangielskivideo
Lust For Life
bułgarski
grecki
hiszpański
macedoński
rosyjski
serbski
turecki
włoski
węgierski
Summer Bummer 2angielski
Lust for Life
turecki
Summer of Samangielski
Single
macedoński
turecki
Summertime Sadnessangielskivideo
Born To Die (2012)
albański
arabski
azerbejdżański
bośniacki
bułgarski
chorwacki #1 #2 #3
fiński
francuski
grecki #1 #2 #3 #4
gruziński
hiszpański
japoński
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski
rosyjski #1 #2
rumuński #1 #2
serbski #1 #2 #3 #4 #5
szwedzki
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2
ukraiński #1 #2
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski
łacina
dzongkha
islandzki
Super Movieangielskimacedoński
Swan Songangielskivideo
Honeymoon
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
portugalski
rosyjski
serbski
turecki
węgierski
Teenage wastelandangielskivideomacedoński
rosyjski
Television heavenangielskimacedoński
Terrence Loves Youangielskivideo
Honeymoon (2015)
chorwacki
francuski
grecki
gruziński
hebrajski
hiszpański
macedoński
niemiecki
portugalski
rosyjski
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
arabski
japoński
The Blackest Dayangielskivideo
Honeymoon
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
portugalski
rumuński
serbski
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
The Happiest Girl In The Whole USAangielski
Single
macedoński
turecki
The Man I Loveangielskivideo
Single
bośniacki
grecki
macedoński
rosyjski
serbski
turecki #1 #2
węgierski
The Other Womanangielskivideo
Ultraviolence
bułgarski
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
portugalski
serbski
turecki
There's Nothing To Be Sorry Aboutangielskivideo
From The End
macedoński
This Is What Makes Us Girlsangielskivideo
Born To Die (2012)
arabski #1 #2
bułgarski
francuski
grecki #1 #2
gruziński
hiszpański
holenderski
macedoński
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
turecki
wietnamski
węgierski
włoski
perski
Tired Of Singing The Bluesangielskivideo
Unreleased
francuski
macedoński
turecki
węgierski
Tomorrow Never Cameangielski
Lust For Life
bułgarski
francuski
grecki
hiszpański
indonezyjski
macedoński
portugalski
serbski
turecki #1 #2
węgierski
włoski
Trash (Miss America)angielskivideo
Single
bułgarski
grecki
polski
serbski
turecki
węgierski
Trash Magicangielskivideo
Single
macedoński
turecki
True Love On The Sideangielski
Single
macedoński
turecki
Try Tonightangielski
Sirens
macedoński
turecki
TV in Black & Whiteangielskivideo
Unreleased 2013
chorwacki
francuski
indonezyjski
macedoński
serbski
turecki
węgierski
Ultraviolenceangielskivideo
Ultraviolence
Transliteracja
bułgarski
chorwacki
francuski
grecki #1 #2
gruziński
hiszpański
macedoński
niemiecki
portugalski
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski
tajski
turecki #1 #2 #3
wietnamski
węgierski
włoski
Us Against The Worldangielski
Single
francuski
grecki
macedoński
turecki
węgierski
Velvet Crowbarangielskivideo
Single
bułgarski
chorwacki
grecki
macedoński
serbski
turecki #1 #2 #3
wietnamski
węgierski
włoski
Venice Bitchangielskivideofrancuski #1 #2
grecki
hebrajski
portugalski
serbski
tongijski (Tonga)
turecki #1 #2
włoski
węgierski
Video Gamesangielskivideo
Born to Die
arabski
azerbejdżański
bośniacki
bułgarski #1 #2
chiński
chorwacki
fiński
francuski #1 #2
grecki #1 #2 #3 #4
hiszpański
holenderski
indonezyjski
japoński
macedoński
niemiecki
perski
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski #1 #2
słowacki
turecki
ukraiński
wietnamski
węgierski
włoski
Waitangielski
From The End
macedoński
Wayamayaangielskivideogrecki
macedoński
portugalski
West Coastangielskivideochorwacki
estoński
francuski
grecki #1 #2
gruziński
hiszpański
macedoński
niemiecki #1 #2
portugalski
rosyjski #1 #2
serbski
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski
West Coast (Radio Mix)angielskivideo
Ultraviolence (Swiss Edition)
Westboundangielskivideo
Sirens
grecki
macedoński
When the World Was at War We Kept Dancingangielski
Lust for Life (2017)
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
portugalski
serbski
turecki
węgierski
włoski
White Mustangangielskivideo
Lust For Life
francuski
grecki #1 #2
hiszpański
macedoński
rosyjski
rumuński #1 #2
serbski #1 #2
turecki #1 #2
węgierski
włoski
japoński
perski
White Pontiac Heavenangielskivideo
Without Youangielskivideo
Born To Die (2012)
bośniacki
francuski
grecki #1 #2 #3
hiszpański
holenderski
japoński
macedoński
niemiecki
perski #1 #2
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
tongijski (Tonga)
turecki
wietnamski
węgierski #1 #2
włoski
Yayoangielskivideo
A.K.A. Lizzy Grant (2010)
arabski
bośniacki
bułgarski
francuski
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
polski
serbski #1 #2 #3
turecki
węgierski
włoski
Yes To Heavenangielskibośniacki
chorwacki
grecki
hiszpański
macedoński
niemiecki
rumuński
serbski
turecki
węgierski
You & Meangielskivideo
Single
azerbejdżański
fiński
francuski
grecki #1 #2
gruziński
hiszpański
macedoński
rumuński
turecki #1 #2
You can be the bossangielskivideo
Single
grecki
macedoński
rosyjski
rumuński
serbski
turecki #1 #2
włoski
You're Gonna Love Meangielskivideo
Single
grecki
hiszpański
macedoński
rumuński #1 #2
słowacki
turecki
You, misterangielskivideo
From The End
macedoński
Your Band Is All The Rageangielskivideo
Single
hiszpański
macedoński
malajski
Your Girl (3 Years)angielskivideo
Unreleased
macedoński
serbski
turecki
węgierski
Moje komentarze
Μπιατριξ ΚιντοΜπιατριξ Κιντο    pt., 02/03/2018 - 19:12

Why you delete her full name?