mandżurski

Tłumaczenia na i z języka
ArtystaPiosenkaJęzyki
Saisaᡤᠠᠪᡨᠠᡵᠠ ᡠᠴᡠᠨ (gabtara ucun) [Archery Song]mandżurski → Transliteracja
Akšanᡧᠣᠩᡴᠣᡵᠣ (šongkoro) [Gyrfalcon] mandżurski → Transliteracja
Akšanᠪᡝᠪᡠ ᠮᡠᡩᠠᠨ (bebu mudan) [Lullaby] mandżurski → Transliteracja
Akšanᠠᡵᡴᡳ ᡠᠴᡠᠨ (arki ucun) [Drinking Song] mandżurski → Transliteracja
Akxan(阿克善)ᡧᡳᠣᠨᡤᡴᠣᡵᠣ (Xongkoro)mandżurski → Transliteracja
Akšanᠰᡠᠩᡤᠠᡵᡳ ᡠᠯᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ (sunggari ula enduri) [Sunggari River God] chiński, mandżurski → Transliteracja
Akšanᡝᡵᡝᠴᡠᠨ (erecun) [Hope]chiński, mandżurski → Transliteracja
Akšanᠰᠠᡵᠯᠠ (sarla) [Grey Horse] mandżurski → Transliteracja
Akšanᠮᠠᡶᠠᡵᡳ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᠪᡝ ᠮᠠᡴᡨᠠᡵᠠ (mafari gurun be maktara) [Ode to the Motherland] chiński, mandżurski → Transliteracja