tekst 流浪歌手的情人 (liú làng gē shǒu de qíng rén)

A A

流浪歌手的情人

我只能一再地 让你相信我
那曾经爱过你的人
那就是 我
在远远地离开你
离开喧嚣的人群
我 请你做一个
流浪歌手的情人
 
我只能一再地 让你相信我
总是有人牵着我的手 让我跟你走
在你身后
人们传说中的苍凉的远方
你和你的爱情在四季传唱
 
我恨我不能交给爱人的生命
我恨我不能带来幸福的旋律
我只能给你一间小小的阁楼
一扇朝北的窗
让你望见星斗
 
我只能一再地 让你相信我
那曾经爱过你的人
那就是 我
 
我只能一再地 让你相信我
总是有人牵着我的手 让我跟你走
在你身后
人们传说中的苍凉的远方
你和你的爱情在四季传唱
 
我恨我不能交给爱人的生命
我恨我不能带来幸福的旋律
我只能给你一间小小的阁楼
一扇朝北的窗
让你望见星斗
一扇朝北的窗
让你望见星斗
 
Dzięki!
Udostępniono przez Isaiah ChenIsaiah Chen dnia sob., 24/07/2021 - 15:58

 

Tłumaczenia piosenki „流浪歌手的情人 (liú làng gē...”
Kolekcje zawierające "流浪歌手的情人"
Proszę pomóż przetłumaczyć
Moje komentarze
Read about music throughout history