tekst 苦行僧 [Ascetic Monk] (kǔ xíng sēng)

A A

苦行僧 [Ascetic Monk]

数十年苦行僧
心中有指明灯
不曾见同行人
世人都笑看我吃下的苦
浮躁又彷徨还不亦乐乎
 
数十年苦行僧
心中有指明灯
不曾见同行人
世人都吃不下我吃的苦
我只身在山顶不亦乐乎
 
Leave all the fame
Leave all the fake
鱼龙混杂的世界笑我醉
Leave all the fame
Leave all the fake
清醒的人们却还在装睡
Leave all the fame
Leave all the fake
我把这固有的枷锁打碎
Leave all the fame
Leave all the fake
管他们谁又是谁
 
Now keeping it moving
Just keeping it moving
Just keeping it moving
Moving fast yeah
Moving past yeah
You gon laugh
You going sad
You going mad yeah
 
Oh I did it
Oh I did it
他们理解不了
So they all hate it
愚钝的眼光怎能看得见我
点燃你们永远熄不灭的那一团火
I burn
抬起头来等著看吧
别再故意装聋作哑
我会改变游戏玩法
 
数十年苦行僧
心中有指明灯
不曾见同行人
世人都笑看我吃下的苦
浮躁又彷徨还不亦乐乎
 
数十年苦行僧
心中有指明灯
不曾见同行人
世人都吃不下我吃的苦
我只身在山顶不亦乐乎
 
Leave all the fame
Leave all the fake
鱼龙混杂的世界笑我醉
Leave all the fame
Leave all the fake
清醒的人们却还在装睡
Leave all the fame
Leave all the fake
我把这固有的枷锁打碎
Leave all the fame
Leave all the fake
管他们谁又是谁
 
Now keeping it moving
Just keeping it moving
Just keeping it moving
Moving fast yeah
Moving past yeah
You gon laugh
You going sad
You going mad yeah
 
Oh I did it
Oh I did it
他们理解不了
So they all hate it
愚钝的眼光怎能看得见我
点燃你们永远熄不灭的那一团火
I burn
抬起头来等著看吧
别再故意装聋作哑
我会改变游戏玩法
 
数十年苦行僧
心中有指明灯
 
  • 鱼龙混杂:

    Lit. dragons and fishes jumbled together (idiom); fig. good and bad mixed together, good and bad people mixed up.

Dzięki!
thanked 3 times
Udostępniono przez SindArytiySindArytiy dnia pt., 15/10/2021 - 03:11

 

Tłumaczenia piosenki „苦行僧 [Ascetic Monk] ...”
Kolekcje zawierające "苦行僧 [Ascetic Monk]"
Moje komentarze
Read about music throughout history