Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Motty Steinmetz — teksty piosenek

Tytuł piosenki, Album, Język
Teksty piosenekTłumaczenia
Brivelejidysz
Haneshama Bekirbi
angielski
transliteracja
Haben Yakir Li/ הֲבֵן יַקִּיר לִיhebrajskiangielski
transliteracja
Kumzitzhebrajski
angielski
rosyjski
transliteracja #1 #2
+2
אַל דֳּמִי לָךְ (Al Dumi Lo)hebrajski
אבינו מלכנו (Avinu Malkeinu)hebrajskiangielski
portugalski
אילן (Ilan)hebrajskiangielski
hiszpański
transliteracja
אל תשליכנו (Al tashlijaini)hebrajski
Haneshama bekirbi
angielski
transliteracja
אנא בכח (Ana Becho'ach)hebrajski
angielski #1 #2
transliteracja
portugalski #1 #2
+3
אשריך נער ישראל (Ashrecho Naar Yisroel)hebrajskitransliteracja
בזכות התורה (Bizchut Hatorah)hebrajski, jidysztransliteracja
בכל צער וצער (Bechol tzaar v'tzaar )hebrajski, jidysz
בשם השם (BeShem HaShem)hebrajski
הנשמה בקרבי (Haneshama Bekirbi)hebrajski
וִיהִי נֹעַם (Vehi Noam)hebrajski
Haneshama Bekirbi
angielski
transliteracja
ואמר ביום ההוא (Veomar Bayom Hahu)hebrajskiangielski
transliteracja
szwedzki
ואני (Va'ani)jidyszangielski
transliteracja
זכור ברית (Zechor Bris)hebrajski
Haneshama Bekirbi
angielski
transliteracja
חמול (Chamoil)hebrajskiangielski
יהא רעווא (Yehei Ra'avo)hebrajski
יהיו לרצון (Yihiu Lerazon)hebrajski, jidysz
כֹּה אָמַר (Ko Omar)hebrajskitransliteracja
כאייל תערוג (Kaayol Taarog (Keayal Taarog))hebrajskiangielski
transliteracja
כה אמר (Ko Umar)hebrajski, jidysz
Haneshama Bekirbi
angielski
transliteracja
כי לישועתך (Ki Liyshuoscho)hebrajskiangielski
transliteracja
לדור ודור (L'dor V'dor)hebrajski
Haneshama Bekirbi
transliteracja
להיות עיניך פתוחות (Lihiyot Einecha Ptuchot)hebrajskiangielski
transliteracja #1 #2
לך אמר (Lecha Amar)hebrajskiangielski
transliteracja
portugalski
לכה דודי (Lekha dodi)hebrajski
צאינה וראינה (Tseno Ureno)hebrajski
רחמנא (Rachamona)aramejski (klasyczny język syryjski)
שאי סביב (Se'i Saviv)hebrajskitransliteracja
תנה בני לבך (Tnu Bni Lechu)hebrajski
Hanshama Bkirbi
angielski
Motty Steinmetz — powiązaneOpis
Shuli Rand & Motty Steinmetzartystacollaboration
MBD & Motty Steinmetzartystacollaboration
Motty Steinmetz próśb o transkrypcję
ומתקדש hebrajski 
n/a
Rosh Hashanah Medley hebrajski 
Komentarze
Read about music throughout history