Pekelný oheň [Hellfire] (tłumaczenie na angielski)

Reklamy
czeski

Pekelný oheň [Hellfire]

Svatá Maria
Víš přeci, že jsem čestný muž
Na svou mravnost pýchu v srdci mám
Ty svatá Maria
Víš, že jsem mnohem čistší
Než ten hrubý, zvrhlý dav
Jímž pohrdám
 
Tak pověz, Maria
Proč ji vidím tančící
Její oči pálí duši mou
Ji vidím, ji cítím
Má lesk ve vlasech havraních
A rázem ztrácím vládu nad sebou
 
Jak oheň
Všech pekel
By hořel v kostech mých
Tak pálí má touha
A ve mne vzbouzí hřích
 
Ne, to ne já
Nevinný jsem
To mě ta čarodějka
Šlehla plamenem
Ne, to ne já
To boží plán
Seslal mi ďábla
Silnějšího než jsem sám
 
Mě ochraň, Maria
Dřív než mě spálí na uhel
Mé kosti, maso, kůži zažíhá
Tak znič Esmeraldu
Ať v ohni zmizí do pekel
Anebo ať je má, jen má, jen má
 
(Stráž: „Pane Frollo,
ta cikánka utekla.“
Frollo: „Cože?“
Stráž: „V katedrále není k nalezení,
je pryč.“
Frollo: „Ale jak? Nevadí…
Vypadni, hlupáku. Najdu ji, i kdybych
měl celou Paříž spálit na popel.“)
 
Ten oheň
Zlý oheň
Tak teď si vybrat smíš
Buď já, či ten oheň
Buď má či uhoříš
 
Bůh se smiluj nad ní
Smiluj se nade mnou
Ale bude má či spálená!
 
Udostępniono przez Zarina01Zarina01 dnia śr., 28/12/2016 - 02:44
Ostatnio edytowano przez IceyIcey dnia śr., 21/02/2018 - 16:21
tłumaczenie na angielskiangielski
Wyrówna akapity
A A

Hellfire

Wersje: #1#2
Saint Mary
You know that I am an honest man
I swear on my good manners, there is pride in my heart
You know, saint Mary,
That I am way more pure
Than the rude, degenerate crowd
At which I look down with contempt
 
So tell me, Mary
Why do I see her dance
Her eyes are burning into my soul
I see her, I feel her
There's a shine to her raven hair
And I immediately lose control over myself
 
It feels as if
The fire of all hells that exist
Was burning inside my bones
My passion burns like that
And awakens the sin inside me
 
No, that wasn't me
I'm innocent
It was that witch
Who whipped me with her flame
No, that wasn't me
It was the God's plan
He sent me a devil
Stronger than me
 
Protect me, Mary
Before she burns me to ashes
She sets my bones, flesh, skin on fire
So destroy Esmeralda
Send her to hell in flames
Or make her mine, only mine, only mine
 
(Guard: “Sir Frollo, the gypsy has escaped.”
Frollo: “Huh?”
Guard: “We can't find her in the cathedral, she's gone.”
Frollo: “But how? Never mind… Get out, you fool. I'll find her even if it meant burning the whole Paris to ashes.”)
 
The fire
The vicious fire
Now you can choose
It's either me or the fire
You'll become mine or you'll burn to death
 
God be merciful to her
Be merciful to me
But she'll be mine or she'll be burnt!
 
Feel free to repost elsewhere if no source is given; otherwise, follow the original author's terms of use. Please let me know of any mistakes you find!

S neozdrojovanými (= mnou vytvořenými) překlady můžete naložit, jak uznáte za vhodné, ve všech ostatních případech se řiďte podmínkami původního autora. Pokud někde objevíte chybu, dejte mi prosím vědět!
Udostępniono przez ImvisibleImvisible dnia wt., 07/11/2017 - 19:41
Ostatnio edytowano przez ImvisibleImvisible dnia sob., 18/11/2017 - 10:20
Więcej tłumaczeń piosenki „Pekelný oheň ...”
angielski Imvisible
Kolekcje zawierające "Pekelný oheň ..."
The Hunchback of Notre Dame (OST): Najbardziej popularne 3
Moje komentarze