Sara Teasdale teksty piosenek

Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
A Ballad Of The Two Knightsangielskifiński
niemiecki
rosyjski
A Cryangielskiarabski
fiński
francuski
niemiecki #1 #2
rosyjski #1 #2 #3 #4
turecki
A December Dayangielskifiński
francuski
hebrajski
niemiecki #1 #2 #3 #4
polski
rosyjski #1 #2
węgierski
A fantasyangielskifiński
francuski
hebrajski
niemiecki
perski
polski
rosyjski #1 #2 #3
turecki
ukraiński
węgierski
A June dayangielskifrancuski
hebrajski
hiszpański
holenderski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
szwedzki
węgierski
A little whileangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
włoski
A Minuet Of Mozart'sangielskifrancuski
niemiecki
perski
rosyjski #1 #2
A November Nightangielskiniemiecki
A Prayerangielskifiński
francuski
hebrajski
hindi
niemiecki #1 #2
perski
polski
rosyjski #1 #2 #3
rumuński
turecki
A Song Of The Princessangielskifiński
francuski
niemiecki #1 #2 #3
rosyjski #1 #2 #3 #4 #5 #6
ukraiński
A Winter Bluejayangielskifrancuski
niemiecki
rosyjski
włoski
perski
A Winter Nightangielskifiński
francuski
hebrajski
niemiecki #1 #2 #3
perski
polski #1 #2
rosyjski #1 #2 #3 #4
Advice To A Girlangielskifiński
francuski
hebrajski
hiszpański
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
rumuński
After Deathangielski
The Poetry Of Death - Volume 1
angielski
fiński
francuski
hebrajski
hiszpański
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2 #3 #4 #5 #6
rumuński
węgierski
After Loveangielskifiński
francuski #1 #2
hebrajski
hiszpański
holenderski
niemiecki #1 #2
perski
polski
rosyjski #1 #2
rumuński #1 #2
After partingangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
turecki
węgierski
Alchemyangielskihebrajski
niemiecki #1 #2 #3 #4
polski
rosyjski #1 #2 #3 #4
Aloneangielskifrancuski
hiszpański #1 #2
niemiecki #1 #2 #3
polski
rosyjski #1 #2
rumuński
szwedzki #1 #2
turecki
włoski
Aprilangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
April songangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
At Midnightangielskifiński
francuski
hebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2 #3
rumuński
Autumn Duskangielski
Dark of the Moon
fiński
francuski #1 #2 #3
hebrajski
niemiecki #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
polski
rosyjski #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13
rumuński
turecki
wietnamski
Barterangielskiniemiecki
rosyjski
Becauseangielskiniemiecki
polski
rosyjski
Blue Squillsangielskifrancuski
niemiecki
rosyjski
Buried Loveangielskiarabski
fiński
francuski #1 #2
hiszpański
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2 #3 #4
rumuński
węgierski
But Not to Meangielskifiński
francuski
hebrajski
niemiecki #1 #2 #3 #4
perski
polski
portugalski
rosyjski #1 #2
turecki
węgierski
By the Seaangielskiniemiecki #1 #2 #3
perski
rosyjski
Child, Childangielskifiński
francuski
niemiecki
rosyjski #1 #2
rumuński
Comeangielskifiński
francuski
hiszpański
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2
rumuński #1 #2 #3
Compensationangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2
włoski
Coney Islandangielskifrancuski
niemiecki
rosyjski
Debtangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki #1 #2 #3
polski
rosyjski
Deep In The Nightangielskihebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
Dewangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
Did You Never Know?angielskihebrajski
niemiecki #1 #2 #3 #4
polski
rosyjski
rumuński
Driftwoodangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
Dusk In War Timeangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
szwedzki
Dustangielskifiński
francuski
hebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2
turecki
węgierski
Ebb-Tideangielskihebrajski
polski
rosyjski #1 #2
Effigy Of A Nun (Sixteenth Century)angielskihebrajski
polski
rosyjski #1 #2
Eight O'Clockangielskifrancuski
hebrajski
kataloński
niemiecki #1 #2 #3 #4
perski
polski
rosyjski
węgierski
Embersangielskihebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
Enoughangielskifrancuski
niemiecki #1 #2
polski #1 #2
rosyjski #1 #2
rumuński
włoski
Faultsangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
rumuński
Fearangielskifrancuski
niemiecki #1 #2 #3 #4
rosyjski
February twilightangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
włoski
Four Windsangielskifiński
francuski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
Giftsangielskifrancuski
hebrajski
hiszpański
niemiecki #1 #2
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
turecki
włoski
Gray Eyesangielskifiński
francuski
hiszpański
kataloński
niemiecki #1 #2
perski
polski
rosyjski
rumuński
Gray Fogangielskifrancuski
niemiecki #1 #2 #3
polski
rosyjski
Helen of Troyangielski
Helen of Troy
fiński
niemiecki
Hidden Loveangielskiniemiecki #1 #2 #3
rosyjski
Houses Of Dreamsangielskiduński
fiński
francuski
niemiecki
perski
rosyjski #1 #2 #3
rumuński
szwedzki
I Am Not Yoursangielskichiński
francuski #1 #2
hiszpański
kurdyjski (kurmanji)
niemiecki #1 #2
perski
polski
rosyjski #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
rumuński #1 #2
I Know the Starsangielskifrancuski
hiszpański
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
turecki
włoski
I Shall Not Careangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
I Thought of Youangielskiarabski
hiszpański
niemiecki
perski
polski
rosyjski #1 #2
rumuński
I Would Live In Your Loveangielskihiszpański
niemiecki #1 #2 #3
If I Must Goangielskiduński
fiński
hebrajski
hiszpański
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
rumuński
szwedzki
In a Burying Groundangielskiniemiecki
In A Railroad Stationangielskiniemiecki
rosyjski #1 #2 #3
In The Trainangielskihebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
It Will Not Changeangielskihiszpański
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2
rumuński
Jewelsangielskiniemiecki
rosyjski
Joyangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
Let it be forgottenangielskihebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2 #3
rumuński
Longingangielskiduński
francuski
niemiecki #1 #2 #3
rosyjski #1 #2
rumuński
szwedzki #1 #2
Lost Thingsangielskifiński
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
Mayangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2 #3
May Dayangielskifrancuski
niemiecki #1 #2
rosyjski
włoski
May Nightangielskihiszpański
niemiecki #1 #2 #3
perski
rosyjski
turecki
May Windangielskiniemiecki
rosyjski
Meadowlarksangielskifrancuski
niemiecki
rosyjski #1 #2 #3 #4 #5 #6
Moodsangielskifrancuski #1 #2
hiszpański
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
szwedzki
Moonlightangielskiniemiecki #1 #2
rosyjski #1 #2 #3 #4
Morningangielskihiszpański
niemiecki
rosyjski #1 #2 #3
Morning songangielskifrancuski
niemiecki
rosyjski
New Love and Oldangielskiniemiecki #1 #2
rosyjski
Night Song at Amalfiangielski
Rivers to the Sea
francuski
niemiecki #1 #2
perski
rosyjski #1 #2
Novemberangielskihebrajski
niemiecki #1 #2 #3
polski
rosyjski #1 #2 #3
rumuński
Old Tunesangielskifrancuski
hebrajski
hiszpański
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2 #3 #4
szwedzki
On the Dunesangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
On the windangielskihebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
turecki
Only in Sleepangielskifiński
niemiecki
rosyjski
Other Menangielskiniemiecki
Painangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
Paris In Springangielskifiński
niemiecki
rosyjski
Peaceangielskifiński
niemiecki
rosyjski
rumuński
Pierrotangielskiniemiecki #1 #2
rosyjski
rumuński
Places [III. Winter Sun]angielskiniemiecki
rosyjski #1 #2 #3
Primavera Miaangielskiniemiecki
rosyjski
Sea Longingangielskiniemiecki
rosyjski #1 #2 #3
rumuński
September midnightangielskiniemiecki
rosyjski
Since There is No Escapeangielskihebrajski
hiszpański
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
Spirit's Houseangielskiniemiecki
rosyjski
Spring In War Timeangielskifiński
hiszpański
holenderski
niemiecki
perski
rosyjski #1 #2
włoski
Spring Rainangielskifiński
francuski
hebrajski
hiszpański
holenderski
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
włoski
Spring Torrentsangielskiniemiecki
rosyjski
Starsangielskifiński
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
Swansangielskifiński
niemiecki
rosyjski
The Answerangielskiniemiecki
rosyjski
The Broken Fieldangielskifrancuski
niemiecki
rosyjski #1 #2 #3 #4 #5
The Cloudangielski
Rivers to the Sea (1915)
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
turecki
The Coinangielskifiński
francuski
hebrajski
niemiecki #1 #2 #3
perski #1 #2
polski
rosyjski #1 #2
The Dreams Of My Heartangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki #1 #2 #3 #4
polski
rumuński
The Falling Starangielskiniemiecki #1 #2 #3
perski
rosyjski
włoski
The Flightangielskiniemiecki
rosyjski
The Fountainangielskifrancuski #1 #2
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
The Fountain (1926)angielski
Dark of the Moon (1926)
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2 #3
The Ghostangielskirosyjski
turecki
The Giftangielskiniemiecki
rosyjski
rumuński
The Giverangielskihiszpański
niemiecki
rosyjski #1 #2
szwedzki
The Inn of Earthangielskihebrajski #1 #2
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski
The Kissangielskiniemiecki
rosyjski
rumuński
włoski
The Long Hillangielskiniemiecki #1 #2
rosyjski
The Lookangielskiarabski
niemiecki
perski
rosyjski
rumuński #1 #2
włoski
The Mysteryangielskiniemiecki
rosyjski
węgierski
The Nights Rememberangielskihebrajski
hiszpański
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2 #3
The Poor Houseangielskiniemiecki #1 #2
perski
rosyjski
The Princess In The Towerangielskiniemiecki
rosyjski
The Returnangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki #1 #2 #3
polski
rosyjski #1 #2
The Riverangielskiniemiecki
rosyjski #1 #2 #3 #4
włoski
The Rose and the Beeangielskifiński
niemiecki
rosyjski
rumuński
The Sanctuaryangielskiniemiecki
rosyjski
The Song for Colinangielskiniemiecki
rosyjski
The Treeangielskiniemiecki #1 #2
rosyjski
The Tree of Songangielskihiszpański
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
The Unseenangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2 #3
The wayfarerangielskiniemiecki
rosyjski
The Windangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki #1 #2 #3 #4
polski
rosyjski #1 #2
rumuński
The Wineangielskihebrajski
niemiecki #1 #2 #3
polski
rosyjski
There Will Be Starsangielskihebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2
There Will Come Soft Rainsangielskifrancuski #1 #2
hiszpański
niemiecki
perski
polski
rosyjski #1 #2
rumuński
włoski
To Eangielskihebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
To Joyangielskiniemiecki
To-Nightangielskihebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
Twilightangielskihebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
rumuński
Understandingangielskihebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
What Do I Care?angielskihiszpański
niemiecki
rosyjski
rumuński
When Love Goesangielskiniemiecki #1 #2
rosyjski
turecki
White Fogangielskihebrajski
niemiecki
polski
rosyjski #1 #2 #3
turecki
Wild Astersangielskifrancuski
hebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2 #3 #4
włoski
Wind Elegy (W.E.W.)angielskiniemiecki
rosyjski
Winterangielskihebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
Winter Duskangielskiniemiecki
rosyjski
Winter Starsangielskichorwacki
hebrajski
niemiecki
polski
Wisdomangielski
Love Songs (1917)
fiński
francuski
hebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2 #3
Wisdom (1926)angielski
Dark of the Moon (1926)
francuski
hebrajski
niemiecki #1 #2
polski
rosyjski #1 #2
Wisdom (1933)angielski
Strange Victory (1933)
hebrajski
niemiecki
polski
rosyjski
Wood Songangielskifrancuski
niemiecki #1 #2 #3
Young Loveangielskifiński
francuski
niemiecki
rosyjski #1 #2 #3
Moje komentarze
Read about music throughout history