SeeU - 4U

Reklamy
koreański/Romanizacja/Transliteracja
A A

4U

널 위해서 멀리서 있을게
난 너만을 사랑해 영원히
이 세상이 끝나도 난 오직 널 위해서
난 너 옆에 있을테니까
 
널 만난 그 순간부터
세상이 다르게 보여
너만을 위해서라면
뭐든지 할 수 있어
 
복잡한 버스를 타도
행복한 기분이 좋아
널 만나 말해줄거야
넌 내게 빛이라고
 
눈처럼 순수한 마음
내가 널 보며 느끼는 기분 알겠니?
 
널 위해서 멀리서 있을게
난 너만을 사랑해 영원히
이 세상이 끝나도 난 오직 널 위해서
난 너 옆에 있을테니까
 
내가 너를 사랑해 이렇게
널 생각해 언제나 너만을
내 모든걸 다 줘도 난 너를 꼭 내꺼로
난 만들테니까 너를 위해서
 
눈부신 햇살을 보며
너만을 기다려 왔어
이제 그 때가 된 거야
너만을 위한다고
 
기쁨은 계속될거야
상처는 없어질거야
널 만난 그 순간부터
난 새로 태어났어
 
눈부신 너의 미소와
너를 만나러 세상 끝까지 갈테니
 
널 위해서 멀리서 있을게
난 너만을 사랑해 영원히
이 세상이 끝나도 난 오직 널 위해서
난 너 옆에 있을테니까
 
내가 너를 사랑해 이렇게
널 생각해 언제나 너만을
내 모든걸 다 줘도 난 너를 꼭 내꺼로
난 만들테니까 너를 위해서
 
널 위해서 멀리서 있을게
난 너만을 사랑해 영원히
이 세상이 끝나도 난 오직 널 위해서
난 너 옆에 있을테니까
 
널 위해서 멀리서 있을게
난 너만을 사랑해 영원히
이 세상이 끝나도 난 오직 널 위해서
난 너 옆에 있을테니까
 
내가 너를 사랑해 이렇게
널 생각해 언제나 너만을
내 모든걸 다 줘도 난 너를 꼭 내꺼로
난 만들테니까 너를 위해서
 
널 위해서 멀리서 있을게
난 너만을 사랑해 영원히
이 세상이 끝나도 난 오직 널 위해서
난 너 옆에 있을테니까
 
내가 너를 사랑해 이렇게
널 생각해 언제나 너만을
내 모든걸 다 줘도 난 너를 꼭 내꺼로
난 만들테니까 너를 위해서
 
Udostępniono przez AlbanianaAlbaniana dnia pt., 28/04/2017 - 03:27
Komentarz wysyłającego:
Dzięki!

 

Reklamy
Nagranie wideo
Tłumaczenia piosenki „4U”
SeeU: Najbardziej popularne 3
Moje komentarze