That's Why You Go Away (tłumaczenie na chiński)

Reklamy
tłumaczenie na chińskichiński
A A

这就是为什麽

宝贝,你不肯告诉我为什么
妳的眼里充满悲哀
我不想和你道别
爱是一个大幻象
我应该去忘记
但有些东西停留在我的头里
 
妳就是那个帮我建立这东西的人
现在妳又是那个停止它的人
现在我是那个迷失的人
现在妳想我忘掉
妳所说的每一句话
但有些东西停留在我的头里
 
我忘记不了妳的亲吻方法
那种感觉太强烈,以致它永远停留
但我不是妳心里挂念的那个男人
我知道,这就是为什麽妳离开
 
无论我有多努力,妳就是不会满足
现在妳想和我道别
爱是一个大幻象
我应该去忘记
但有些东西停留在我的头里
 
我忘记不了妳的亲吻方法
那种感觉太强烈,以致它永远停留
但我不是妳心里挂念的那个男人
我知道,这就是为什麽妳离开
 
独自坐在一处不知名的地方
不知道去哪才好
我们之间再没有什么好说
这没有什么可以给妳了
这也没有什么可以给我了
 
我忘记不了妳的亲吻方法
那种感觉太强烈,以致它永远停留
但我不是妳心里挂念的那个男人
我知道,这就是为什麽妳离开
 
Udostępniono przez 1998Ruby19981998Ruby1998 dnia niedz., 07/12/2014 - 10:14
Dodane w odpowiedzi na prośbę jason.goh.1029jason.goh.1029
angielskiangielski

That's Why You Go Away

Proszę pomóż przetłumaczyć
Michael Learns to Rock: Najbardziej popularne 3
Idiomy z "That's Why You Go ..."
Moje komentarze