Reklamy

Toktar Serikov teksty piosenek

Toktar Serikov
Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
Shiğan Sherenadaca (Сыған серенадасы)kazachskivideoTransliteracja
Moje komentarze