Trzeba nam się pośpieszyć (tłumaczenie na włoski)

Reklamy
polski

Trzeba nam się pośpieszyć

To wcale nie potrwa długo –
Godzina, miesiąc, wiek…
Przyjedziesz klasą pierwszą czy drugą,
Jedź, nie zatrzymuj się!
 
To wcale nie potrwa długo:
Do tej najdalszej z dat
Prowadzą drogi, jedna za drugą,
Przez najwspanialszy świat…
 
Trzeba się nam pośpieszyć
Na Ziemi odcisnąć swój ślad,
Wszystkie drogi przemierzyć
I poznać każdy smak.
Trzeba się nam zatracić,
Wypalić bez reszty do сna,
Naszumieć się i natańczyć
Za cały świat!..
 
Trzeba się nam pośpieszyć,
W miłości zagubić swój żal,
Sobą, miły, nacieszyć,
By nic nie oddać tam.
Trzeba się nam naszumieć,
Nakochać, napatrzeć się gwiazd,
Nim przyjdzie płacić rachunek
Za własny świat…
 
Napatrzeć się gwiazd…
I poznać każdy smak…
Zagubić swój żal,
I nic nie oddać już…
 
Trzeba się nam pośpieszyć,
W miłości zagubić swój żal,
Sobą, miły, nacieszyć,
By nic nie oddać tam.
Trzeba się nam naszumieć,
Nakochać, napatrzeć się gwiazd,
Nim przyjdzie płacić rachunek
Za własny świat…
 
To wcale nie potrwa długo,
Choćbyś żył cały wiek.
Kimkolwiek jesteś - królem czy sługą,
Idź, nie oglądaj się…
 
Komentarz wysyłającego:

Lyrics By – J. Miller.
Music By – W. Piętowski.

tłumaczenie na włoskiwłoski
Wyrówna akapity
A A

Dobbiamo fare in fretta

Questo non durerà a lungo:
un’ora, un mese, un secolo…
Che tu arriva in prima o in seconda classe,
vai, non fermarti!
 
Questo non durerà a lungo:
le strade di questo stupendo mondo
portano, una dopo l’altra
alla data più lontana…
 
Dobbiamo fare in fretta,
lasciare la nostra traccia sulla Terra,
percorrere tutte le strade
e conoscere ogni sapore.
Dobbiamo rilassarci,
bruciare totalmente, a fondo,
divertirci e ballare
per in mondo intero...!
 
Dobbiamo fare in fretta,
perdere la nostra tristezza nell’amore,
approfittare del tempo insieme, tesoro,
per non avere là nulla da restituire.
Dobbiamo divertirci,
amarci, guardare le stelle
prima di dover pagare la fattura
per il proprio mondo…
 
Guardare le stelle…
E conoscere ogni sapore…
Perdere la nostra tristezza
e non avere più nulla da restituire…
 
Dobbiamo fare in fretta,
perdere la nostra tristezza nell’amore,
approfittare del tempo insieme, tesoro,
per non avere là nulla da restituire.
Dobbiamo divertirci,
amarci, guardare le stelle
prima di dover pagare la fattura
per il proprio mondo…
 
Questo non durerà a lungo,
anche se tu vivessi il secolo intero.
Chiunque tu sia: un re o un servo,
vai senza guardare indietro…
 
Udostępniono przez AzaliaAzalia dnia śr., 25/09/2019 - 15:56
Dodane w odpowiedzi na prośbę AchampnatorAchampnator
Moje komentarze