Vietnamese patriotic song - Giải phóng miền Nam (Transliteracja)

Reklamy

Vietnamese patriotic song - Giải phóng miền Nam

Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.
Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời.
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.
Đây Cửu Long hùng tráng. Đây Trường Sơn vinh quang.
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù.
Vai sát vai chung một bóng cờ.
 
Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm súng, xông tới!
Vận nước đã đến rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.
 
Udostępniono przez Zarina01Zarina01 dnia wt., 12/11/2019 - 16:30
Transliteracja
Wyrówna akapity

解放沔南

解放沔南、眾喒共決進𨀈。
滅帝國美、破散佊僂𧸝渃。
喂𩩫散泖淶,𢚸恨讎䇄𡗶。
瀧𡶀包饒𢆥拮淶。
低九龍雄壯,低長山榮光。
促逐團喒衝鋒𠫾𢷄讎。
𦢳殺𦢳終𠬠俸旂。
 
𤀘𨖲!人民沔南英雄!
𤀘𨖲!衝葩𣾼過雹𤑫。
誓救𥙩渃茹!誓犧牲𦥃共!
擒鎌、揞銃、衝細!
運渃㐌𦥃耒。平明照泣坭。
愿𡏦𡽫渃創鮮𨷈𠁀。
 
Dzięki!
thanked 2 times
Udostępniono przez Isaiah ChenIsaiah Chen dnia wt., 18/02/2020 - 15:40
Moje komentarze